Koulukuraattori ohjaa ja tukee oppilaan koulunkäyntiä sosiaalityön asiantuntijana. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia.

Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä.

Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

1.1.2023 oppilashuolto siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Palvelut jatkuvat muutoksesta huolimatta ennallaan. Lue lisää: pirha.fi

Ota yhteyttä


Satu Hämelahti

Koulukuraattori / Pirkanmaan hyvinvointialue

050 572 6942

Ota yhteyttä


Eemeli Pienimaa

Koulukuraattori / Pirkanmaan hyvinvointialue

040 133 9232