Koulukuraattorin tehtävänä on tukea ja auttaa oppilaita koulunkäynnissä ja muussa sosiaalisessa kasvussa sekä vaikuttaa siihen, että oppilailla on mahdollisuus elää hyvää lapsuutta ja nuoruutta ja kasvaa kohti hyvää aikuisuutta sekä iloita olemisestaan ja oppimisestaan koulussa.

Koulukuraattoriin voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilaat, vanhemmat ja opettajat muun muassa seuraavissa asioissa: koulukiusaaminen, koulupelko, oppimis- ja käyttäytymishäiriöt, luvattomat poissaolot, kotihuolet (avioero, sairaus tms.), masentuneisuus, seurusteluasiat, itsetuhoiset ajatukset, pelot, ahdistuneisuus, ristiriidat kaveripiirissä, pahanolon tunteet.

Oriveden koulukuraattorit tekevät tiivistä yhteistyötä koulupsykologin sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Heidät tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Ota yhteyttä


Satu Hämelahti

koulukuraattori

050 572 6942

Ota yhteyttä


Krista Pentti

koulukuraattori

040 133 9232