Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä keskustelemalla, neuvomalla ja ohjaamalla. Koulupsykologilta voi kysyä neuvoa oppilaan kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta.

Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa sekä huoltajien luvalla myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

1.1.2023 oppilashuolto siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Palvelut jatkuvat muutoksesta huolimatta ennallaan. Lue lisää: pirha.fi

Ota yhteyttä


Hanne Salminen

Koulupsykologi / Pirkanmaan hyvinvointialue

040 133 9054