Koulupsykologi työskentelee niin yksittäisen oppilaan kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi tarjoamalla psykologista asiantuntijuutta koulujen käyttöön.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli lapsen tai nuoren psyykkinen hyvinvointi tai käyttäytyminen huolestuttaa ja vaikuttaa negatiivisesti koulunkäyntiin. Lievissä tunne-elämän vaikeuksissa (esim. pelot, mieliala tai käyttäytymiseen ongelmat) psykologin antama tuki voi olla yksilö-, perhe- tai ryhmäkohtaista.

Lisäksi koulupsykologi selvittää ja arvioi oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Tarvittaessa voidaan tehdä psykologiset tutkimukset avun tarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi. Koulupsykologi voi myös ohjata oppilaan jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden pariin.

Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin joko puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta. Monesti koulupsykologille ohjaudutaan koulun pedagogisen tuen tiimin aloitteesta etenkin oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Lähetteen voi saada myös kouluterveydenhoitajan kautta. Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä


Pauliina Sarviluoma

koulupsykologi

040 133 9231