Kouluterveydenhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja perheiden hyvinvointia peruskoulun aikana. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa seurataan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain, lääkärintarkastus on vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Tarkastukseen liittyy vanhempien luvalla myös opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen.

Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa, osana koulun opiskeluhuoltotyötä. Koululääkärin vastaanotolle on mahdollista ohjautua laajojen terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajan, koulupsykologin tai -kuraattorin suosituksesta.

Terveydenhoitajien yhteystiedot


Eräjärven ja Kultavuoren koulut:

Maria Keskitalo p. 040 1336473
maria.keskitalo@tampere.fi
puhelinaika ja avovastaanotto klo 10.30 – 11.30

Rovastinkankaan koulu:

Oona Airaksinen p. 040 1336414
oona.aj.airaksinen@tampere.fi
puhelinaika ja avovastaanotto klo 10.30 – 11.30

Yhteiskoulu ja lukio:

Tuija Koivisto p. 050 4307934
tuija.koivisto@tampere.fi
puhelinaika ja avovastaanotto klo 10-11