Kouluterveydenhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja perheiden hyvinvointia peruskoulun aikana. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa seurataan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain, lääkärintarkastus on vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Tarkastukseen liittyy vanhempien luvalla myös opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen.

Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa, osana koulun opiskeluhuoltotyötä. Koululääkärin vastaanotolle on mahdollista ohjautua laajojen terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajan, koulupsykologin tai -kuraattorin suosituksesta.

1.1.2023 kouluterveydenhuolto siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Palvelut jatkuvat muutoksesta huolimatta ennallaan. Lue lisää: pirha.fi

Terveydenhoitajien yhteystiedot

Eräjärven koulu

Maria Keskitalo p. 040 133 6473
maria.keskitalo@pirha.fi

Vastaanotto koululla parillisten viikkojen keskiviikkona. Koululla ei ole erillistä vastaanottoaikaa.

Kultavuoren koulu:

Maria Keskitalo p. 040 133 6473
maria.keskitalo@pirha.fi
puhelinaika ja avovastaanotto ma – pe klo 10.30 – 11.30

Rovastinkankaan koulu:

Bianca Koivumägi p. 040 133 6414
bianca.koivumagi@pirha.fi
puhelinaika ja avovastaanotto ma – pe klo 10.30 – 11.30

Yhteiskoulu ja lukio:

Tuija Koivisto p. 050 430 7934
tuija.koivisto@pirha.fi
puhelinaika ja avovastaanotto klo 10.30 – 11.30