Tuntiopettajat käyttävät HelleWi-järjestelmää mm. kurssipäiväkirjan täyttämiseen ja osallistujille viestimiseen. Linkki HelleWiin!

HUOM! Oriveden kaupungin kotisivuille on koottu tarpeellista ja ajankohtaista tietoa mahdollisiin sähkokatkoihin varautumisesta ja sähkötilanteen seurannasta:

Sähkökatkot | Orivesi