Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taiteen opetusta. Taiteen perusopetus luo mahdollisuuksia opiskella eri taiteenaloja oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti ja siten antaa oppilaalle valmiuksia hakeutua halutessaan kyseisen taiteenalan ammatillisiin opintoihin. Taiteen perusopetus pyrkii myös luomaan edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa.

Taiteen perusopetus jaetaan yleiseen ja laajaan oppimäärään

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta annetaan Orivedellä Oriveden seudun kansalaisopistossa musiikissa ja kuvataiteessa sekä Baletti- ja liikuntakoulu Piia Hakovirran järjestämänä tanssin taiteen perusopetussa.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan Orivedellä Merikanto-opiston järjestämänä musiikissa sekä Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän toimesta käsityössä.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä kansalaisopistossa

Musiikki taiteen perusopetuksessa

Harmonikansoittajan käsi on koristeellisen harmonikan näppäimillä.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja antaa valmiuksia musiikin harrastamiseen. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiseen etenevää instrumenttikohtaista yksilöopetusta ja sitä annetaan Oriveden seudun kansalaisopistossa seuraavissa instrumenteissa: Piano, yksinlaulu, huilu, viulu, kitara/sähköbasso ja saksofoni.. Instrumenttiopintoihin otetaan oppilaiksi lapsia (7v täyttäneet), nuoria ja aikuisia, poikkeuksena yksinlaulu (12v täyttäneet). Oppilas voi opiskella samaan aikaan ainoastaan yhtä instrumenttia (yksinlaulu/soitinopinnot) kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa. Vapautuville oppilaspaikoille voi päästä ainoastaan varasijajonon kautta, ei netti-ilmoittautumista. Katso tarkemmin kohdasta ”hakeminen taiteen perusopetukseen”.

Musiikin instrumenttiopetusta annetaan yksilöopetuksena (30 x 22,5 min/lukuvuosi). Taiteen perusopetusta toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaat voivat saada opinto-ohjausta musiikin suunnittelijaopettajalta. Taiteen perusopetuksen oppilaat esiintyvät pienimuotoisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Tavoitteena on, että musiikin oppimisympäristöt luovat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn ja osallistumiseen sekä itsenäisesti että yhdessä muiden musiikin yksilöoppilaiden kanssa.

Kuvataide taiteen perusopetuksessa

Kuvataiteen opetus vahvistaa oppilaan omaa kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä sen luovana jäsenenä. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen perusteiden sisältöalueita ovat muun muassa maalaus, kuvanveisto, piirustus, grafiikka ja valokuvaus. Kuvataideoppilas saa siten mahdollisuuden syventyä hänelle merkityksellisiin teemoihin, sisältöihin, välineisiin ja ilmaisukeinoihin.

Taiteen perusopetus aloitetaan kuvataiteessa perusopetukseen valmentavilla perusopinnoilla, Satuhetki taidemaailmassa -kursseilla. Näiden jälkeen lapset jatkavat taiteen perusopetuksen opintoihin ja siirtyvät opintojen jatkuessa kuvataiteen syventäviin opintoihin. Opiskelu kestää noin 3-5 vuotta.

Muu taiteen perusopetus Orivedellä

Taito Pirkanmaa ry järjestää laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta Orivedellä Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä. Taitokeskus Orivesi, Keskustie 37. p. 050 3559272. orivesi@taitopirkanmaa.fi
Tutustu Taito Pirkanmaa ry:n tarjoamaan toimintaan!

Merikanto-opisto järjestää laajan oppimäärän mukaista musiikin taiteen perusopetusta Orivedellä. Apulaisrehtori Sami Kainulainen p. 044 715 1057. http://www.merikanto-opisto.fi/

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta järjestää tanssin taiteen perusopetusta Orivedellä: varhaisiän opinnot, klassinen baletti, nykytanssi ym. Pia Hakovirta p. 040 836 6840.

Hakeminen kansalaisopiston taiteen perusopetukseen

Musiikki

Musiikin taiteen perusopetuksen instrumenttiopetukseen haetaan varasijajonon kautta. Oppilaspaikkaa jonottava oppilas säilyttää varasijajonopaikkansa niin kauan, kunnes hänelle vapautuu paikka taiteen perusopetukseen kansalaisopistossa. Varasijajonoon ei siis tarvitse ilmoittautua uudelleen lukuvuoden vaihtuessa. Oppilas voi jättää vastaanottamatta vapautuvan oppilaspaikan, jos asia ei enää ole ajankohtainen. Oppilas voi opiskella kansalaisopiston taiteen perusopetuksessa samanaikaisesti ainoastaan yhtä instrumenttia. Jos oppilas haluaa vaihtaa instrumenttia, voi hän päästä uuteen instrumenttiin ainoastaan varasijajonon kautta. Oriveden seudun kansalaisopisto ja Merikanto-opisto ovat yhteisesti linjanneet seuraavaa: Oppilas voi opiskella taiteen perusopetuksessa samanaikaisesti ainoastaan toisessa oppilaitoksessa.

Pääsykoetta ei järjestetä kansalaisopiston taiteen perusopetukseen pyrkiville, vaan kaikki halukkaat (7v täyttäneet, yksinlauluun 12v täyttäneet) ovat tervetulleita opiskelemaan oppilaspaikkojen vapauduttua! Yksinlauluun hakeutuessa pyydetään laulunäyte.  Lisätietoja ja vapaita oppilaspaikkoja voit tiedustella pitkin lukuvuotta musiikin suunnittelijaopettaja Riikka Strandmanilta, puh. 040 1339 269 tai riikka.strandman@orivesi.fi 

Kuvataide

Kuvataiteen taiteen perusopetukseen ilmoittaudutaan ennakkoon kansalaisopiston ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa, opinto-ohjelmassa ja verkkosivulla ilmoitetaan tarkempi ajankohta.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.