Oriveden kunnalliset päiväkodit sijaitsevat luonnon läheisyydessä, joten retket ja ympäristötietoisuus ovat luonteva osa päivähoitoa. Lapset osallistuvat monenlaiseen toimintaan, ja oppiminen tapahtuu leikin ohessa.

Eräjärven päiväkoti

Eräjärventie 1652, 35220 Eräjärvi

Eräjärven päiväkoti sijaitsee Eräjärven koulun kanssa samassa rakennuksessa keskellä maalaismaisemaa. Päiväkodin tilat on tehty päiväkotikäyttöön vuonna 2018 ja oppimisympäristöissä on otettu huomioon uuden varhaiskasvatussuunnitelman muutokset. Päiväkodissa on erillinen ruokala lapsille, mikä mahdollistaa tilojen paremman käytön ja esimerkiksi pitkäkestoisen leikin.

Eräjärven päiväkodin oppimiskäsityksenä on ajatus leikkimällä oppivasta lapsesta. Arvostamme kiireettömyyttä, yhteisten sääntöjen, sylin ja läheisyyden periaatteita. Päiväkodin sijainti on hyvä luontoon tehtäviin retkiin. Tämän vuoksi retkeilemmekin viikoittain. Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

Topaasit 050 556 7717
eskarit 050 556 7712

Niittykukan päiväkoti

Eerolantie 8, 35300 Orivesi

Päiväkoti Niittykukka sijaitsee keskustaajaman alueella avarassa järvimaisemassa. Päiväkoti on valmistunut v. 2001, jolloin siihen siirtyi vuodesta 1974 alkaen toimineen Keskustan päiväkodin toiminta. Tilat on suunniteltu lapsen tarpeet huomioiden.

Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää, joissa on yhteensä 33 hoitopaikkaa 1-6 -vuotiaille lapsille.

Päiväkoti Niittykukan arvoja ovat leikki, lapsen kuunteleminen, syli, myönteisyys ja ilo sekä joustavuus. Sujuva yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan välillä luo hyvän ja turvallisen kasvun lapselle.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

paivakoti.niittykukka@orivesi.fi
Lemmikit 050 520 4149
Esikot 050 520 6489
keittiö 040 133 9183

 

Orivarsan päiväkoti

Orivarsan päiväkoti on Oriveden vuoropäiväkoti

 

Keskustie 26, 35300 Orivesi

Orivarsan päiväkoti on saneerattu vuonna 2013, ja toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2014. Päiväkodin tilat ovat valoisat ja päiväkodissa on erillinen ruokailutila lapsille, mikä mahdollistaa ryhmien tilojen käytön monipuolisesti varhaiskasvatuksen toimintaan.

Orivarsan päiväkodin toiminta-ajatuksena ja painotusalueena ovat 3 ÄLLÄÄ eli LIIKUNTA-LEIKKI-LUONTO. Päiväkodissa ajatellaan, että lapsi voi oppia kokonaisvaltaisesti liikunnan, leikin ja luonnon avulla. Liikunta näkyy toiminnassa päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin ja liikunnan osuutta pyritään lisäämään lapsen päivään mahdollisimman paljon oppimisympäristöä muokkaamalla ja lasten omaehtoista liikuntaa mahdollistamalla. Leikki nähdään myös tärkeänä osana lapsen varhaiskasvatusta ja ajatus leikkimällä oppivasta lapsesta näkyy päiväkodin toimintakulttuurissa. Leikkiä mahdollistetaan pitkäkestoisemmaksi oppimisympäristöä muokkaamalla ja aikuisen vahvalla läsnäololla leikissä ja leikin ohjaajana. Luonto näkyy päiväkodin toiminta-ajatuksena vahvasti viikoittaisilla retkillä, mitä toteutetaan jokaisessa ryhmässä eri-ikäiset lapset huomioiden.

Orivarsan päiväkodin arvoina korostuvat ajatus jokaisen ihmisen kunnioituksesta ja perheiden arvostamisesta. Tavoitteena on huomioida jokainen yksilö ryhmässä päivittäin. Hyvä yhteishenki ja vuorovaikutus sekä aikuisten että lasten kesken on tärkeää. Myös aikuisen läsnäolo ja sylin tarjoaminen sekä positiivisesti ja lapsilähtöisesti lapset toimintaan osallistaen nähdään Orivarsan päiväkodin toiminnan punaisena lankana.

Päiväkoti on avoinna H24 (tarpeen mukaan).

 

Tiitiäiset 040 133 9069

Mymmykät 050 371 8871

Pirppanokat 050 433 7479

Tättähäärät 040 071 0581

keittiö 040 133 9239

 

Vuokkokujan päiväkoti

Vuokkokuja 1, 35300 Orivesi
Vuokkokujan päiväkoti aloitti toimintansa syksyllä 2011. Päiväkoti sijaitsee keskustaajamassa kauniissa järvimaisemassa rautatiepysäkin läheisyydessä. Päiväkodin tilat ovat valoisat ja ne on suunniteltu ottaen huomioon myös erityishoidolliset tarpeet.

Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää, joissa yhteensä 66 hoitopaikkaa alle 3-vuotiaiden ryhmästä esiopetusikäisiin lapsiin asti.

Vuokkokujalla arvostetaan lapsilähtöisyyttä ja leikkiä. Muita arvoja ovat myönteisyys ja ilo, kasvatuskumppanuus sekä lapsen osallisuus.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

Punavuokot 040 133 9242
Keltavuokot 040 133 9243
Sinivuokot 040 133 9244
Valkovuokot 040 133 9241
keittiö 040 133 9245

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

Varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Miia Reuna

varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9248

Ota yhteyttä


Satu-Maarit Salonen

varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9246

Ota yhteyttä


Mia Mattila

Kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

Toimistosihteeri (joukkoliikenne, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen laskutus)

040 133 9127