Oriveden kunnalliset päiväkodit sijaitsevat luonnon läheisyydessä, joten retket ja ympäristötietoisuus ovat luonteva osa päivähoitoa. Lapset osallistuvat monenlaiseen toimintaan, ja oppiminen tapahtuu leikin ohessa.

Aseman päiväkoti

Aseman päiväkodin toiminta päättyy 24.6.2021.

 

Asematie 6, 35100 Orivesi as

Aseman päiväkoti sijaitsee lähellä rautatieasemaa idyllisessä, päiväkotikäyttöön saneeratussa puutalossa. Päiväkodin avara piha-alue on pyritty säilyttämään ns. vanhan talon pihana, lasten leikkitarpeet huomioiden. Toiminta on aloitettu v. 1975.

Päiväkodissa on 36 hoitopaikkaa.

Aseman päiväkodissa arvostetaan leikkiä ja ajatellaan, että leikki ja oppiminen kulkevat varhaiskasvatusikäisellä lapsella vahvasti käsi kädessä. Muita arvojamme ovat lapsen kuunteleminen ja osallisuus, kunnioitus sekä kestävä kehitys ja ympäristökasvatus. Kunnioituksella tarkoitamme sekä muiden ihmisten että luonnon kunnioitusta. Päiväkoti sijaitsee hyvällä paikalla luontoretkiä ajatellen ja retkeilemmekin viikoittain. Pidämme myös hyvin tärkeänä hyvää ja toimivaa yhteistyötä perheiden kanssa.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

aseman.paivakoti@orivesi.fi
Mansikat 050 553 4483
Mustikat 050 361 3831

Viskarit 040 133 9287

keittiö 040 133 9288

 

Eräjärven päiväkoti

Eräjärventie 1652, 35220 Eräjärvi

Eräjärven päiväkoti sijaitsee Eräjärven koulun kanssa samassa rakennuksessa keskellä maalaismaisemaa. Päiväkodin tilat on tehty päiväkotikäyttöön vuonna 2018 ja oppimisympäristöissä on otettu huomioon uuden varhaiskasvatussuunnitelman muutokset. Päiväkodissa on erillinen ruokala lapsille, mikä mahdollistaa tilojen paremman käytön ja esimerkiksi pitkäkestoisen leikin.

Eräjärven päiväkodin oppimiskäsityksenä on ajatus leikkimällä oppivasta lapsesta. Arvostamme kiireettömyyttä, yhteisten sääntöjen, sylin ja läheisyyden periaatteita. Päiväkodin sijainti on hyvä luontoon tehtäviin retkiin. Tämän vuoksi retkeilemmekin viikoittain. Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

Johtaja rehtori Markku Puputti 050 361 1738
Topaasit 050 556 7717
eskarit 050 556 7712

Hirsilän päiväkoti

Harjulantie 15, 35320 Hirsilä

Hirsilän päiväkoti toimii Hirsilän koululla. Meillä on oma suuri aidattu pihaleikkialue ja lisäksi käytössämme on koulun piha, Harjulan metsä, luistelukenttä sekä läheiset pellot hiihtolatuineen ja metsät, jossa retkeilemme viikoittain.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

hirsilan.paivakoti@orivesi.fi
päiväkoti 050 562 5060

esiopetus 044 486 3973

Holman vuoropäiväkoti

Holman päiväkodin ympärivuorokautinen toiminta siirtyy Orivarsan päiväkotiin 28.6.2021 alkaen.

 

Kasakkamäentie 45, 35300 Orivesi
Honkain keskellä päiväkotimme seisoo Holman korkealla mäellä.

Päiväkotimme sijaitsee entisellä Holman koululla, jossa on yhdistettynä ympärivuorokautisen päivähoidon tarpeessa olevien lasten hoito ja tavallinen päivähoito.

Lähtökohtana varhaiskasvatuksessamme on herkkyys nähdä lapsen persoona, antaa tukea ja tarjota sopivia virikkeitä ja elämyksiä lapsen persoona huomioon ottaen. Päiväkodissamme tärkeitä arvoja ovat syli ja läheisyys, rakkaus ja turvallisuus, jotka korostuvat nukkumaan mennessä ja vuorohoitotilanteissa. Lapsi voi kysyä, kuka täällä on aamulla, kun herään? Pyrimme siihen, että lapsi saa nukkua aina samassa sängyssä tutun aikuisen läsnä ollessa.

 

Päiväkoti on avoinna H24.

 

holman.paivakoti@orivesi.fi

Mymmykät 050 371 8871
Pirppanokat 050 433 7479

Tättähäärät 0400 710 581

keittiö 040 133 9208

Niittykukan päiväkoti

Eerolantie 8, 35300 Orivesi

Päiväkoti Niittykukka sijaitsee keskustaajaman alueella avarassa järvimaisemassa. Päiväkoti on valmistunut v. 2001, jolloin siihen siirtyi vuodesta 1974 alkaen toimineen Keskustan päiväkodin toiminta. Tilat on suunniteltu lapsen tarpeet huomioiden.

Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää, joissa on yhteensä 33 hoitopaikkaa 1-6 -vuotiaille lapsille.

Päiväkoti Niittykukan arvoja ovat leikki, lapsen kuunteleminen, syli, myönteisyys ja ilo sekä joustavuus. Sujuva yhteistyö vanhempien ja henkilökunnan välillä luo hyvän ja turvallisen kasvun lapselle.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

paivakoti.niittykukka@orivesi.fi
Lemmikit 050 520 4149
Esikot 050 520 6489
keittiö 040 133 9183

 

Orivarsan päiväkoti

Orivarsan päiväkoti on Oriveden vuoropäiväkoti 28.6.2021 alkaen.

 

Keskustie 26, 35300 Orivesi

Orivarsan päiväkoti on saneerattu vuonna 2013, ja toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2014. Päiväkodin tilat ovat valoisat ja päiväkodissa on erillinen ruokailutila lapsille, mikä mahdollistaa ryhmien tilojen käytön monipuolisesti varhaiskasvatuksen toimintaan.

Orivarsan päiväkodin toiminta-ajatuksena ja painotusalueena ovat 3 ÄLLÄÄ eli LIIKUNTA-LEIKKI-LUONTO. Päiväkodissa ajatellaan, että lapsi voi oppia kokonaisvaltaisesti liikunnan, leikin ja luonnon avulla. Liikunta näkyy toiminnassa päivittäin niin sisällä kuin ulkonakin ja liikunnan osuutta pyritään lisäämään lapsen päivään mahdollisimman paljon oppimisympäristöä muokkaamalla ja lasten omaehtoista liikuntaa mahdollistamalla. Leikki nähdään myös tärkeänä osana lapsen varhaiskasvatusta ja ajatus leikkimällä oppivasta lapsesta näkyy päiväkodin toimintakulttuurissa. Leikkiä mahdollistetaan pitkäkestoisemmaksi oppimisympäristöä muokkaamalla ja aikuisen vahvalla läsnäololla leikissä ja leikin ohjaajana. Luonto näkyy päiväkodin toiminta-ajatuksena vahvasti viikoittaisilla retkillä, mitä toteutetaan jokaisessa ryhmässä eri-ikäiset lapset huomioiden.

Orivarsan päiväkodin arvoina korostuvat ajatus jokaisen ihmisen kunnioituksesta ja perheiden arvostamisesta. Tavoitteena on huomioida jokainen yksilö ryhmässä päivittäin. Hyvä yhteishenki ja vuorovaikutus sekä aikuisten että lasten kesken on tärkeää. Myös aikuisen läsnäolo ja sylin tarjoaminen sekä positiivisesti ja lapsilähtöisesti lapset toimintaan osallistaen nähdään Orivarsan päiväkodin toiminnan punaisena lankana.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17 (28.6.2021 alkaen H24).

 

Villivarsat 050 415 8987
Pikkuponit 044 486 3154
Runoratsut 050 436 5311

keittiö 040 133 9239

 

Vuokkokujan päiväkoti

Vuokkokuja 1, 35300 Orivesi
Vuokkokujan päiväkoti aloitti toimintansa syksyllä 2011. Päiväkoti sijaitsee keskustaajamassa kauniissa järvimaisemassa rautatiepysäkin läheisyydessä. Päiväkodin tilat ovat valoisat ja ne on suunniteltu ottaen huomioon myös erityishoidolliset tarpeet.

Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää, joissa yhteensä 66 hoitopaikkaa alle 3-vuotiaiden ryhmästä esiopetusikäisiin lapsiin asti.

Vuokkokujalla arvostetaan lapsilähtöisyyttä ja leikkiä. Muita arvoja ovat myönteisyys ja ilo, kasvatuskumppanuus sekä lapsen osallisuus.

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6-17.

Punavuokot 040 133 9242
Keltavuokot 040 133 9243
Sinivuokot 040 133 9244
Valkovuokot 040 133 9241
keittiö 040 133 9245

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

Varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Hilkka Keskinen

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

050 574 0685

Ota yhteyttä


Satu-Maarit Salonen

Varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9246

Ota yhteyttä


Miia Reuna

Vs. varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9248

Ota yhteyttä


Mia Mattila

Kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

Toimistosihteeri

040 133 9127