Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita lapselleen muun hoitomuodon ja saada siitä korvauksena Kelalta:

  • lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi
  • lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja).

Lisätietoja lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksamisesta saa Kelan lapsiperheelle suunnatusta sivustosta.