Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus. Molemmissa on tarjolla sekä päiväkotihoitoa että perhepäivähoitoa.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ensisijaisesti sähköisen Suomi.fi-viestit palvelun kautta. Palvelun kautta lähetät hakemuksen ja muut lomakkeet helposti ja nopeasti perille ja säästät aikaa, vaivaa ja luontoa.

Kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon voi hakea myös paperisella varhaiskasvatushakemuksella. Tarvittaessa lomakkeita saa kaupungintalon infosta, os. Keskustie 23, ja päiväkodeista. Lisätietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen esimiehiltä.

Yksityinen varhaiskasvatus

Lisätietoja yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamuodoista sekä yksityisen hoidon tuen hakemisesta saat yksityisen varhaiskasvatuksen sivulta.

Tampereen kaupunkiseudun sopimus

Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistoimintasopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkuminen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan varhaiskasvatukseen esim. tammikuun alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintavuotta.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Asiakasmaksun määrittämistä varten palautetaan tuloselvityslomake sekä tositteet perheen tuloista varhaiskasvatuksen toimistoon, Keskustie 23. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Suoraveloitus on myös mahdollista.

Ota yhteyttä


Salla Semi

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö

040 133 9248

Ota yhteyttä


Hilkka Keskinen

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja

050 574 0685

Ota yhteyttä


Satu-Maarit Salonen

Varhaiskasvatuksen aluejohtaja

040 133 9246

Ota yhteyttä


Miia Reuna

Vs. varhaiskasvatuksen aluejohtaja

041 730 7595

Ota yhteyttä


Mia Mattila

Kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

vs. koulusihteeri-logistiikkasuunnittelija

040 133 9127

Varhaiskasvatushakemus ja asiakasmaksut