Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat kunnallinen ja yksityinen varhaiskasvatus. Molemmissa on tarjolla sekä päiväkotihoitoa että perhepäivähoitoa.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ensisijaisesti sähköisen Suomi.fi-viestit palvelun kautta. Palvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti perille ja säästät aikaa, vaivaa sekä luontoa.

Lisätietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen esimiehiltä.

Yksityinen varhaiskasvatus

Lisätietoja yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamuodoista sekä yksityisen hoidon tuen hakemisesta saat yksityisen varhaiskasvatuksen sivulta.

Tampereen kaupunkiseudun sopimus

Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistoimintasopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkuminen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan varhaiskasvatukseen esim. tammikuun alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintavuotta.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Asiakasmaksun määrittämistä varten tositteet perheen tuloista toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Keskustie 23, 35300 Orivesi tai sähköpostitse mari.kinnunen@orivesi.fi. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla.

Tarkemmat tiedot asiakasmaksuista löytyvät alla olevan linkin takaa.

Asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen (pdf)

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

Varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Miia Reuna

varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9248

Ota yhteyttä


Satu-Maarit Salonen

varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9246

Ota yhteyttä


Mia Mattila

Kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

Toimistosihteeri (joukkoliikenne, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen laskutus)

040 133 9127

Varhaiskasvatushakemus ja asiakasmaksut