Yksityinen perhepäivähoito täydentää kunnallisen perhepäivähoidon tarjontaa. Orivedellä toimii kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa:

Hanna Kuusisto
Lehdistöntie 23, 35300 Orivesi
p. 050 360 9341
ypph.hanna.kuusisto@gmail.com

Jenny Valkila
Paavonkuja 8 C 6, 35300 Orivesi
p. 040 961 6016
jennyvalkila@gmail.com