Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Liikkuva Orivesi on paikallinen, monivuotinen liikunnallisen elämäntavan edistämishanke, joka alkoi Orivedellä vuonna 2020. Päätavoite on lisätä omaehtoista liikuntaa kaikkien ikäryhmien keskuudessa. Erityisenä kohderyhmänä on vähän liikkuvat henkilöt. Vuonna 2023 hankkeen päätavoitteet ovat senioreiden liikuntaneuvonnan aloittaminen, kaupungin henkilöstön liikunnan lisääminen ja lasten soveltavan liikuntatoiminnan käynnistäminen.

Hankkeen aikana toteutetaan kokeiluja, joilla pyritään löytämään keinoja lisätä pitkällä tähtäimellä orivesiläisten liikkumista sekä löytämään omanlaisia tapoja tehdä arjesta entistä aktiivisempi.

Matalan kynnyksen liikuntakokeilut ja -ryhmät sekä tapahtumat toteuttavat osaltaan tätä tavoitetta, mutta sen lisäksi pyritään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keksimään täysin uusia tapoja herättää kipinä liikunnallisempaan arkeen.

Omaehtoista liikuntaa tukee myös kirjaston kautta toimiva liikuntavälineiden lainaus, jota myös jatkuvasti kehitetään tarpeiden mukaan. Tästä näet ajantasaisen listan lainattavissa olevista välineistä.

Liikkuva yläkoulu

Liikkuvassa koulussa on oleellista oppilaiden osallisuus, oppiminen ja liikkeen lisääminen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat aktiivisesti ja kestäväksi. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Valtakunnallinen ohjelma tarjoaa varhaiskasvattajille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa myös konkreettisia askelmerkkejä fyysisesti aktiivisen oppimisympäristön sekä toimintakulttuurin luomiseen.

Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma sekä toisen ja korkea-asteen Liikkuva opiskelu -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. Liikkuva varhaiskasvatus​ -ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Ota yhteyttä


Maarit Petäjämäki

Hankekoordinaattori

0417300337