Kouluissa tapahtuvan nuorisotyön tavoitteet:

  • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
  • yhteisöllisyyden tukeminen
  • vuorovaikutuksen edistäminen
  • sosiaalinen vahvistaminen.

Oppilaiden motivointi, kannustaminen ja tukeminen vahvistavat oppimista ja hyvinvointia sekä tukevat vanhempien vanhemmuutta. Nuorisotyöllä koulussa pyritään myös takaamaan lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuus sekä tuetaan ja rohkaistaan osallisuuteen.

Koulunuorisotyön tavoitteena on turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät, oppivat ja saavat olla arvokkaita yksilöitä omana itsenään ja tuntea kuuluvansa yhteisöön. Nuoriso-ohjaaja koulussa pyrkii luomaan ja tukemaan me- henkeä sekä yhteen hiileen puhaltamista kouluyhteisön kesken.

Toiminnan periaatteita

Koulussa nuoriso-ohjaaja toimii ennaltaehkäisevästi yhteisöllisyyttä korostaen. Nuorisotyön menetelmien avulla kehitetään ryhmässä toimimista, ryhmädynamiikkaa sekä vuorovaikutustaitoja lasten ja nuorten välillä.

Nuoriso-ohjaaja tekee yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen kanssa kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Osallisuutta ja vaikuttamisesta harjoitellaan, tuetaan ja tähän nuoriso-ohjaaja kannustaa nuoria.

Oma Polku-valinnaisaine

Nuoriso-ohjaaja ohjaa yhteiskoulussa yhdessä opettajatyöparinsa kanssa valinnaisainetta nimeltä ”Oma Polku”. Oma Polussa vahvistetaan oppilaan elämänhallintaa, sosiaalisuutta, vuorovaikutusta sekä kannustetaan nuoria löytämään vahvuutensa nuoriso-ohjaajan sekä opettajan avustamana. Ohjaus ja oppiminen tapahtuvat yhdessä tekemällä ja toimimalla. Valinnaisaine valitaan 7-luokalla ja opiskellaan 9-luokan päättymiseen saakka.

Teemalliset oppitunnit

Nuoriso-ohjaajat ohjaavat toiminnallisin menetelmin tarvittaessa yhteiskoululla teemallisia oppitunteja kohdistetuille luokka-asteille ja luokkaryhmille esimerkiksi ryhmädynamiikan kehittämistä varten. Oppitunnit toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kasvatustoimen henkilöstön kanssa hyödyntäen mm. nuorten tilaa tai luokkahuoneitta sekä koulun ja Oriveden ympäristöä. Kutsuttaessa nuoriso-ohjaaja osallistuu yhteiskoululla koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmän kokoontumisiin sekä yhteiskoulun osallisuustiimiin.

Nuoriso-ohjaajalla työtila yhteiskoululla

Nuoriso-ohjaaja kohtaa nuoria matalalla kynnyksellä omassa työtilassaan, koulun käytävillä tai pihalla vaihtaen nuorten kanssa kuulumisia ja olemalla aikuisena läsnä. Tarvittaessa nuoriso-ohjaaja ohjaa nuoria erilaisten palvelujen tai harrastusten piiriin. Nuoriso-ohjaajat haluavat tarjota nuorille positiivisia sekä onnistuneita kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta oman kotikaupunkinsa asioihin.

Muu yhteistyö koulujen kanssa

Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä koulujen kanssa myös nuorten nivelvaihetyöhön liittyen eli mm. “eskarista ekalle”-tapahtuman, 7- luokkalaisten ryhmäytymispäivien ja 7-luokkalaisten turvallinen liikuntareittikierroksen tiimoilta. Lukuvuoden aikana järjestetään alakoululaisille myös useita teemallisia liikuntapäiviä ja -kilpailuita yhteistyössä koulujen sekä muiden tahojen kanssa.

Nuorisopalvelut ovat mukana myös mm. koulumessuilla, kansainvälisissä koulujen toiminnoissa, koulujen hankkeiden kanssa tehtävässä yhteistyössä yms.

Nuoriso-ohjaajat vierailevat säännöllisesti kouluilla tehden oppilaiden kanssa ryhmäharjoituksia saaden luokkahenkeä paremmaksi ja sitä kautta myös tutustuttavat oppilaita nuorisopalveluiden toimintaan mukaan.

Ota yhteyttä


Sanna-Mari Vaunuveräjä

Koulun nuorisotyöntekijä

040 133 9082