Oriveden kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat pienryhmätoimintaa 9−20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ryhmät käyttävät nimeä Tiimit. Tiimityöskentely tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajantoimintaa kerran viikossa tai tiimiläisten kanssa sovittuna ajankohtana koulupäivän jälkeen. Tiimit toimivat lukukauden ellei erikseen toisin sovita tiimiläisten kesken.

Tiimityöskentely vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään toiminnallisin menetelmin sekä keskusteluiden avulla. Työskentely on osallistavaa ja tiimiläisiä rohkaistaan elintapoihin, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvää kasvua.

Tiimeihin osallistuminen on vapaaehtoista ja niihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan nuoriso-ohjaajaan. Tiimeihin voidaan ohjautua myös moniammatillisilta yhteistyötahoilta huoltajien ja lapsen suostumuksella, jolloin nuoriso-ohjaaja on yhteydessä perheeseen. Tiimeistä voi tiedustella lisää nuoriso-ohjaajalta tai vapaa-aikaohjaajalta.

Nuorten kansainvälisyys -tiimi

toteuttaa Erasmus+ ja Youth in Action -ohjelman avulla kansainvälisen yhteistyöhankkeen muiden maiden kanssa. Tiimi tarkoitettu 13-19-vuotiaille nuorille. Kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa tasavertaisesti kokemusten kautta oppiminen kansainvälisessä ympäristössä.

Jätkäjengi-tiimi

Jätkäjengi on tarkoitettu 5-7- luokkalaisille pojille. Kevätkauden viimeinen kerta to 19.5 klo 14.15-17.30 Säynäniemessä.

Tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua poikia kiinnostaviin aihealueisiin. Lisäksi tavoitteena on tukea nivelvaihetyötä yhteiskouluun siirryttäessä. Yhteistyössä srk:n nuorisotyö ja Oriveden 4H-yhdistys. LUPALAPPU

Ota yhteyttä


Miia Saramäki

Nuoriso-ohjaaja

041 730 0645

Ota yhteyttä


Petteri Lähteenmäki

Vapaa-aikaohjaaja

040 133 9126

Ota yhteyttä


Samuli Niskala

Oppisopimusopiskelija

0401339051