Oriveden kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat pienryhmätoimintaa 9−18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ryhmät käyttävät nimeä Tiimit. Tiimityöskentely tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajantoimintaa kerran viikossa tai tiimiläisten kanssa sovittuna ajankohtana koulupäivän jälkeen. Tiimit toimivat lukukauden ellei erikseen toisin sovita tiimiläisten kesken.

Tiimityöskentely vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään toiminnallisin menetelmin sekä keskusteluiden avulla. Työskentely on osallistavaa ja tiimiläisiä rohkaistaan elintapoihin, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvää kasvua.

Tiimeihin osallistuminen on vapaaehtoista ja niihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan nuoriso-ohjaajaan. Tiimeihin voidaan ohjautua myös moniammatillisilta yhteistyötahoilta huoltajien ja lapsen suostumuksella, jolloin nuoriso-ohjaaja on yhteydessä perheeseen. Tiimeistä voi tiedustella lisää nuoriso-ohjaajalta tai vapaa-aikaohjaajalta.

Nuorten kansainvälisyys -tiimi

toteuttaa Erasmus+ ja Youth in Action -ohjelman avulla kansainvälisen yhteistyöhankkeen muiden maiden kanssa. Tiimi tarkoitettu 13-18-vuotiaille nuorille. Kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa tasavertaisesti kokemusten kautta oppiminen kansainvälisessä ympäristössä.

Nuorten Eräjärvi -tiimi

Nuoret tuottavat tapahtumia ja toimintaa Eräjärvellä lapsille ja nuorille, yhteistyössä Oriveden 4H-yhdistys. Tiimi tarkoitettu 13-18-vuotiaille nuorille.

Frendit-tiimi

Tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua tyttöjä kiinnostaviin aihealueisiin. Lisäksi tavoitteena on tukea nivelvaihetyötä yläkouluun siirryttäessä. Yhteistyössä kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa. Tiimi tarkoitettu 5-6- luokkalaisille tytöille.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-tiimi

Ihmisen sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa hevosten kanssa talliympäristössä. Toiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Lähtökohtana on lapsen tai nuoret omat tavoitteet ja niiden eteen työskentely. Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin asioihin; tunnetaidot lisääntyvät, itsetunto vahvistuu, keskittymiskyky paranee, sosiaaliset – ja vuorovaikutustaidot paranevat, itsetuntemus lisääntyy, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät, syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy, oppimaan oppiminen kehittyy. Yhteistyössä kasvatus – ja opetuspalvelut / koulupsykologi.

Jätkäjengi-tiimi

Tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua poikia kiinnostaviin aihealueisiin. Lisäksi tavoitteena on tukea nivelvaihetyötä yhteiskouluun siirryttäessä. Yhteistyössä srk:n nuorisotyö ja Oriveden 4H-yhdistys. Tarkoitettu 5-7- luokkalaisille pojille.

Ota yhteyttä


Mira Marski

Nuoriso-ohjaaja

044 423 5496

Ota yhteyttä


Petteri Lähteenmäki

Vapaa-aikaohjaaja

040 133 9126