Oriveden kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat pienryhmätoimintaa 9−20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Ryhmät käyttävät nimeä Tiimit. Tiimityöskentely tarjoaa vaihtoehtoista vapaa-ajantoimintaa kerran viikossa tai tiimiläisten kanssa sovittuna ajankohtana koulupäivän jälkeen. Tiimit toimivat lukukauden ellei erikseen toisin sovita tiimiläisten kesken.

Tiimityöskentely vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin pyritään toiminnallisin menetelmin sekä keskusteluiden avulla. Työskentely on osallistavaa ja tiimiläisiä rohkaistaan elintapoihin, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvää kasvua.

Tiimeihin osallistuminen on vapaaehtoista ja niihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan nuoriso-ohjaajaan. Tiimeihin voidaan ohjautua myös moniammatillisilta yhteistyötahoilta huoltajien ja lapsen suostumuksella, jolloin nuoriso-ohjaaja on yhteydessä perheeseen. Tiimeistä voi tiedustella lisää nuoriso-ohjaajalta tai vapaa-aikaohjaajalta.

Nuorten kansainvälisyys -tiimi

toteuttaa Erasmus+ ja Youth in Action -ohjelman avulla kansainvälisen yhteistyöhankkeen muiden maiden kanssa. Tiimi tarkoitettu 13-19-vuotiaille nuorille. Kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on mahdollistaa tasavertaisesti kokemusten kautta oppiminen kansainvälisessä ympäristössä.

Moottoripaja -tiimi

Moottoripaja 13-20-vuotiaille nuorille tiistaisin klo 14-16 Oriveden Tredulla. Tarkoitettu mopojen ja moottoriajokkien korjauksesta ja rakentelusta. Omaa ajokkia ei vaadita. Yhteistyössä Tredu, Oriveden 4H-yhdistys, Nuori Kirkko Moottoripaja, Oriveden srk, MLL Oriveden yhdistys.

Frendit-tiimi

Tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua tyttöjä kiinnostaviin aihealueisiin. Lisäksi tavoitteena on tukea nivelvaihetyötä yläkouluun siirryttäessä. Yhteistyössä kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa. Tiimi tarkoitettu 5-6- luokkalaisille tytöille. Kaipaatko tekemistä koulun jälkeen? Haluatko kavereita, tyttöjen juttuja sekä tutustua erilaisiin toimintoihin? Avauskerta ma 14.9 klo 14.30-16.00 Nuorten Kampuksella.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta-tiimi

Ihmisen sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa hevosten kanssa talliympäristössä. Toiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Lähtökohtana on lapsen tai nuoret omat tavoitteet ja niiden eteen työskentely. Hevostoiminnan vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin asioihin; tunnetaidot lisääntyvät, itsetunto vahvistuu, keskittymiskyky paranee, sosiaaliset – ja vuorovaikutustaidot paranevat, itsetuntemus lisääntyy, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät, syy-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy, oppimaan oppiminen kehittyy. Yhteistyössä kasvatus – ja opetuspalvelut / koulupsykologi.

  • Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan kouluikäisille nuorille. Kysy lisää nuoriso-ohjaajalta.

Jätkäjengi-tiimi

Jätkäjengi on tarkoitettu 5-7- luokkalaisille pojille. Avauskerta liikuntahallilla to 24.9 klo 14.30-16.00.

Tavoitteena on toiminnallisin menetelmin tukea vuorovaikutustaitoja, itsetuntoa, sosiaalisuutta, ryhmässä toimimista sekä tutustua poikia kiinnostaviin aihealueisiin. Lisäksi tavoitteena on tukea nivelvaihetyötä yhteiskouluun siirryttäessä. Yhteistyössä srk:n nuorisotyö ja Oriveden 4H-yhdistys. LUPALAPPU

Ota yhteyttä


Miia Saramäki

Vs. Nuoriso-ohjaaja

041 730 0645

Ota yhteyttä


Petteri Lähteenmäki

Vapaa-aikaohjaaja

040 133 9126