Mitä tarkoitetaan neuropsykiatrisilla häiriöillä?

 • Neuropsykiatriset häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka liittyvät aivojen rakenteeseen tai toimintaan. Ne ilmenevät usein osittain perinnöllisinä.
 • Yleisimpiä diagnoosinimikkeitä ovat mm. ADHD/ADD, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö ja Tourette.
 • Ne ilmenevät kullekin häiriölle tyypillisenä toimintatapana ja käyttäytymisenä.
 • Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen.
 • Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein myös unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.
 • On yksilöllistä, miten oireet ilmenevät ja kuinka voimakkaita ne ovat. Myös ympäristö ja ikäkausi vaikuttavat ilmenemiseen. Tämän vuoksi tuen muodot tulee miettiä yksilöllisesti.
 • Kaikilla ihmisillä on jossain määrin neuropsykiatrisia piirteitä, eivätkä ne aina johda diagnoosiin. Mikäli piirteet aiheuttavat huomattavia haasteita arjessa, voidaan tarvittaessa selvittää, täyttyykö neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiset kriteerit.
 • Joskus samankaltaisia oireita voivat tuoda esim. haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet tai traumat.
 • Neuropsykiatrisen diagnoosin voi asettaa ainoastaan lääkäri.

Mitä tehdä, kun huoli neuropsykiatrisista oireista herää?

 • Ota huoli puheeksi. Tahot joiden kanssa voit ottaa asian puheeksi löytyvät neuropsykiatrista ohjausta tarjoavat tahot– sivulta.
 • Hae tietoa arjen avuksi. Tältä sivulta löydät lisätietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, työkaluja helpottamaan arkea sekä kohtaamispaikkoja vertaistapaamisiin.