Miksi lapsi kiusaa?

 • Lapsen sosiaaliset taidot ovat vielä kehittymättömät
 • Lapsella ei ole taitoja liittyä leikkiin tai kaveriporukkaan
 • Lapsi kokee torjuntaa ja epäsuosiota ryhmässä
 • Lapsen kyky tunnistaa toisten tunteita tai asettua toisen asemaan ei ole vielä riittävän kehittynyt
 • Lapsella on heikko itsetunto ja/tai itsearvostus
 • Joskus kiusaaminen voi olla myös huomion hakua joko aikuisilta tai kavereilta
 • Kiusaaminen voi kertoa myös lapsen pahasta olosta. Hän on voinut myös itse kokea kiusaamista ja olla kiusattu

Mitä tehdä, kun oma lapsi kiusaa?

 • Selvitä mitä on tapahtunut, ketä lapsesi on kiusannut ja miten.
 • Koita selvittää, keitä muita tilanteessa on mukana.
 • Keskustele ikätasoon sopivalla tavalla ja koita selvittää syy, miksi lapsi haluaa käyttäytyä näin.
 • Tee lapselle selväksi, että et hyväksy kiusaamista, mutta hyväksyt lapsesi ja rakastat häntä.
 • Selvitä, mitä ajatuksia, tunteita tai aikomuksia lapsen käyttäytymisen taustalla on.
 • Varmista, että lapsi ymmärtää, miksi hänen toimintansa tuntuu toisesta kiusaamiselta. Puhu lapsen kanssa kiusaamisen lisäksi epäreilusta tai loukkaavasta käytöksestä, miltä se tuntuu toisista lapsista.
 • Pienten lasten teot ovat usein ajattelemattomia, mutta tahattomia.
 • Pieni lapsi satuttaa harvoin tarkoituksellisesti. Hän ei kykene vielä tiedostamaan tekonsa seurauksia.
 • Harjoittele lapsen kanssa vuorovaikutustaitoja sekä empatiakykyä.
 • Tue lapsen myönteisiä kaverisuhteita sekä ryhmässä toimimisen taitoja
 • Kannusta lasta rehellisyyteen asian selvittelyssä.
 • Kerro lapselle vaihtoehtoinen toimintamalli, miten toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
 • Ole yhteydessä varhaiskasvatuspaikkaan tai kouluun ja kerro, mitä olet keskustellut lapsen kanssa.
 • Jää seuraamaan tilannetta, ettei kiusaaminen ala uudestaan.

Mitä tehdä, jos lastani kiusataan?

 • Ole lapsesi tukena ja näytä, että asia kiinnostaa sinua. Kuuntele lasta ja anna lapsen tunteille tilaa.
 • Kysy lapselta, mitä on tapahtunut.
 • Älä hermostu kuulemastasi ainakaan lapsen nähden. Muista, että lapsi kertoo asiasta omasta näkökulmastaan.
 • Kerro lapselle, että kiusaaminen on väärin ja että uskot häntä.
 • Ota yhteyttä varhaiskasvatuspaikan tai koulun henkilöstöön ja/tai kiusaajan vanhempiin ja keskustele heidän kanssaan asiasta.
 • Kerro lapselle, että aikuiset auttavat tilanteen selvittämisessä ja millä keinoilla kiusaaminen saadaan loppumaan.
 • Älä jää odottamaan, että kiusaaminen loppuu itsestään. Oman lapsen joutuessa kiusatuksi, ottaa tunteet huoltajassa vallan, jotka on kuitenkin hyvä koittaa laittaa syrjän selvittelyn ajaksi.
 • Kiusaaminen voi olla ryhmäilmiö. Muistuta, että kiusaamiseen puuttuminen ja siitä kertominen aikuiselle on kaverista välittämistä ja oikein.
 • Luota varhaiskasvatuspaikan ja koulun toimintaan. Tärkeintä on saada kiusaaminen loppumaan.
 • Tutustu lapsesi kavereiden huoltajiin. Luo myönteisiä suhteita toisiin huoltajiin, näin voidaan vaikuttaa kiusaamisen ehkäisyyn. Jo ennestään tutun toisen huoltajan kanssa on helpompi selvittää kiusaamistilanteita.

Katso myös: