Miten voin ennaltaehkäistä lapseni päihdekokeiluja?

 • Ole aidosti kiinnostunut siitä, mitä lapsellesi kuuluu, kenen kanssa hän liikkuu ja missä hän menee. Ole saatavilla silloin, kun nuori sitä pyytää ja tarvitsee.
 • Käykää kotona keskustelua ja yhteistä pohdintaa päihteistä. Kysy nuorelta, mitä hän itse ajattelee ja tuokaa eri näkökulmia esiin. Kaikkea ei tarvitse tietää, vaan voitte yhdessä etsiä tietoa päihteistä esimerkiksi Nuortennetin tai MLL:n sivuilta. Tärkeintä on avoin keskustelu, sillä vaikka päihteistä puhutaan koulussa ja muualla, on erityisen tärkeää, että niistä pystytään puhumaan kotona.
 • Mieti, millaista esimerkkiä itse annat päihteiden käytöstä nuorelle ja omaa suhtautumistasi päihteisiin.
 • Pohdi etukäteen sitä, miten suhtaudut, jos nuoresi kokeilee/käyttää päihteitä. Ota selvää erilaisista päihteistä etukäteen. Keskustele asiasta myös muiden vanhempien kanssa.
 • Pidä kiinni kotiintuloajoista, jotka nuoren kanssa on sovittu.
 • Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Älä siis tarjoa tai osta omalle nuorellesi alkoholia.
 • Tue ja vahvista nuoressasi ja nuoren elämässä olevaa hyvää. Näe lapsesi vahvuudet ja anna hänelle positiivista palautetta.

Miten toimin, jos nuori kokeilee päihteitä?

 • Jos saat tietää nuoren kokeilleen tai käyttäneen päihteitä, älä ylireagoi. Älä syytä tai syyllistä nuorta. On kuitenkin ok näyttää pettymys. Älä myöskään syytä itseäsi, sillä nuori voi tehdä päätöksiä ja valintoja, jotka ovat erilaisia kuin mitä sinä olisit toivonut.
 • Kysy nuorelta päihteiden käytön syytä ja motiivia. Tämän pohjalta voitte yhdessä miettiä, miten nuori voi jatkossa vastaavanlaisessa tilanteessa toimia.
 • Asioiden rehellinen kohtaaminen ja toiminnan seurausten kantaminen kasvattavat itsenäisyyttä ja vastuunottokykyä omista teoista. Väärin toimimisesta ei tule kuitenkaan seurata hylkäämistä eikä kohtuutonta rangaistusta.
 • Uskalla ottaa puheeksi vaikeatkin asiat.
 • Keskustele nuoren kanssa rauhallisesti, asiallisesti ja faktoihin perustuvalla tavalla liioittelematta tai pelottelematta.
 • Kerro, että kotiin saa ja pitää aina tulla ja että sinulle voi soittaa aina, missä tilanteessa tahansa. Nuoria saattaa pelottaa jäädä kiinni vanhemmilleen. Salailu ja kiinni jäämisen välttely voi johtaa vaaratilanteisiin, jos nuori ei osaa tai uskalla pyytää apua silloinkaan, kun päihteiden kanssa tulee ongelmia.
 • Syyttely, tuomitseminen tai pelkkä tiukkojen sääntöjen saneleminen ei auta pitkällä tähtäimellä, vaan nuorta on autettava puntaroimaan käytön haittoja ja hyötyjä.

Aikuinen, oletko huolissasi omasta alkoholinkäytöstäsi?

 • Voit keskustella asiasta esimerkiksi oman terveysasemasi sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa tai työterveyshuollossa.
 • Netistä löydät paljon tietoa esimerkiksi alkoholin kohtuukäytön rajoista sekä alkoholin vaikutuksesta itseesi ja perheeseesi. Myös vertaistukea on saatavilla.

Nuori, jos olet huolissasi vanhempasi tai ystäväsi päihteiden käytöstä

 • Ota asia puheeksi vanhempasi tai ystäväsi kanssa.
 • Puhu asiasta jonkun luotettavan aikuisen kanssa, esimerkiksi koulun kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan tai nuoriso-ohjaajan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös paikkakuntasi sosiaalitoimeen, Oriveden sosiaalipäivystys palvelee arkisin klo 9 – 15, puhelin 040 568 5520.
 • Internetistä saat myös apua ja tietoutta vanhemman alkoholin käytöstä, esimerkiksi Lasinen lapsuus-sivustolta. Myös MLL:n sivuilta löydät chat- ja puhelinpalvelun, jossa voit keskustella luotettavan aikuisen kanssa nimettömästi.
 • Älä jää yksin, vaan ota asia rohkeasti puheeksi luotettavan ihmisen kanssa.

Katso myös: