Työllisyyspalvelut kehittävät ja toteuttavat työllisyydenhoitoa eri yhteistyökumppaneiden kesken sekä paikallisesti että seudullisesti. Työllisyyspalveluiden toiminta on monialaista ja se sijoittuu avoimien työ- ja koulutusmarkkinoiden sekä sosiaalialan palveluiden välimaastoon. Tavoitteena on tukea asiakkaan polkua avoimille työmarkkinoille työllistämistä tukevien palveluiden keinoin.

Työllisyyspalveluiden tarjoamaan palvelukokonaisuuteen Orivedellä kuuluu nuorten starttivalmennus, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, kuntouttava työtoiminta sekä yksilö- ja työkykyvalmennus. Työllisyyspalvelujen asiakkaaksi pääsee mukaan ottamalla yhteyttä suoraan työllisyyspalvelujen työntekijöihin, TE-toimistoon tai sosiaalitoimistoon. Voit tulla työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatukityöhön tai yksilövalmennuksen asiakkaaksi.

Työllisyyden kuntakokeilut toteutetaan 1.3.2021 – 30.6.2023. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lähipalvelua omasta kotikunnasta

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa osa Oriveden kaupungin työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi. Kokeilussa kotikunta vastaa TE-palveluiden eli julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta asiakkailleen
Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

Kuka on kokeilun asiakas?

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka
• eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai
• ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kotoutumisajalla olevien maahanmuuttajien palvelusta vastaa keskitetysti Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Kotoutumisajan päättymisen jälkeen maahanmuuttajien asiointi tapahtuu omassa kotikunnassa. Myös muut vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Asiakkaille ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti eikä asiakkaiden tarvitse tämän vuoksi ottaa yhteyttä alueen TE-toimistoon tai kokeilukuntaan. Asiakkaat saavat tiedon henkilökohtaisesti. Kotikunta ottaa asiakkaisiin yhteyttä.
Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti Pirkanmaan TE-toimistoon. Käytössä on Oma asiointi -palvelu. TE-toimisto ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi.
Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. Hän tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. OMA-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Mitä työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan?

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Lue lisää:

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut: www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Yhteystiedot:

Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut
Postiosoite: PL 7 , 35301 Orivesi
Käyntiosoite ajanvarauksella: Orivesi-talo 2 krs. Keskustie 26, 35300 Orivesi

OMA-valmentajat:

Piia Hannila p. 050 432 2641, piia.hannila@orivesi.fi

Mari Heikkilä p. 050 471 0385, mari.j.heikkila@orivesi.fi

Marjo Lähteenmäki p. 046 922 2229, marjo.lahteenmaki@orivesi.fi

Hanna Niemi, p. 050 432 2651, hanna.niemi@orivesi.fi

Mari Saarela p. 050 438 4338, mari.saarela@orivesi.fi

Taru Virtanen p. 040 133 9254, taru.virtanen@orivesi.fi

Ota yhteyttä


Meri Soikka

Työllisyyspalvelujen päällikkö

0401339270