Kaupunkimme

Ajankohtaista:

Elinkeinoelämän valtasuoni huutaa tieinvestointeja – Oriveden, Kangasalan ja Tampereen kaupungit ottavat kantaa valtatie 9:n pikaisen kuntoon saattamisen puolesta. Selaa sähköistä esitettä!

Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan OPINTORAHASTON APURAHAT VUODELLE 2021

julistetaan haettavaksi 31.10.2021 mennessä. Apurahat on tarkoitettu ammatillisten ja korkea-asteen opintojen tukemiseen opintojensa loppupuolella oleville opiskelijoille, jotka ovat alle 29-vuotiaita. Jaettava summa on enintään 5.000€. Apurahat jaetaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2021. Opintorahaston hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava kaupungin nuorisotoimistoon osoitteella Kaupungintalo, Opintorahastohakemus, 35300 Orivesi. Hakemuksessa on selvitettävä opintojen kesto, tämänhetkinen vaihe ja apurahan käyttötarkoitus. Korkeakouluopiskelijoiden on toimitettava ote opintosuoritusrekisteristä. Lisäksi hakijoiden on annettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Hakijan on täytynyt olla kirjoilla Orivedellä 1.1.2021 lähtien. Apurahaa ei voi saada Oriveden oppilaitoksissa opiskeleva paikkakuntalainen. Tiedusteluihin vastaa vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki, puh 040-1339126. Opintorahaston hallitus Opintorahaston apurahojen myöntämisperusteiset säännöt ovat luettavissa tästä. SÄÄNNÖT

Nuorilta nuorille-avustus haettavissa 20.11.2021 asti. Apurahaa voivat hakea 12-21 vuotiaat. Hakijana voi olla yhdistys, tapahtuma tai yksityishenkilö. Haettava rahasumma pitää hyödyttää ensisijaisesti useita nuoria Orivedellä. Avustuksen myöntäjä voi vaatia tositetta käytetystä apurahasta. Avustushakemukset sähköpostiin nuorisovaltuusto@orivesi.fi Lisätietoja kysyttävissä vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäeltä, puh 040-1339126. Avustuksen myöntäjä Oriveden nuorisovaltuusto.