Orivesi−Tampere-välin liikenne sujuvammaksi uusilla ohituskaistoilla – ysitien parannus Väylän investointiohjelman kärkihankkeena

Maan tärkeimpiin poikittaisteihin kuuluvan valtatie 9:n uudet ohituskaistat avattaneen maanantaina. Yliskylän ja Orituvan välille rakennettu ohituskaistapari valmistuu reilusti etuajassa. Nelikaistaosuus parantaa ysitien välityskykyä ja liikenneturvallisuutta.

Oriveden Yliskylän ja Orituvan välille, noin viiden kilometrin matkalle, on rakennettu keskikaiteelliset ohituskaistat sekä Tampereen että Oriveden suuntaan. Tieosuuden liittymäjärjestelyjä on parannettu rakentamalla kääntymiskaistoja ja rinnakkaisteitä sekä väistötila Teerimaantien liittymään. Lisäksi urakassa on parannettu valaistusta, uusittu riista-aitoja ja rakennettu uusi alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle.

Urakan tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus ja toteuttajana Kreate Oy. Urakkasumma on noin 7,5 miljoonaa euroa.

− Maanantaina ELY tekee tarkastuksen ja jos mitään huomautettavaa ei ole, niin kaistat avataan heti, sanoo työmaapäällikkö Tuula Ala-Orvola Kreatelta. – Uskon, että uudet kaistat parantavat huomattavasti turvallisuutta.

Ala-Orvola kertoo, että tieosuuden turvallisuutta edistävät myös uudet asvaltit, kaiteet ja valaistus sekä Viitapohjan, Yliskylän ja ABC-liikenneaseman uudet kääntymiskaistat. Kaikki mökkitiet ovat nyt yhden liittymän takana.

− Liikenne on tosi kovaa, autot ajavat lujaa ja tiellä näkee päivittäin paljon ohituksia, toteaa Ala-Orvola, joka on seurannut ysitien liikennevirtoja läheltä yli vuoden kestäneen urakan aikana.

Ysitien parantaminen Väylän kärkihankkeena

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto iloitsee ysitien osittaisesta parannuksesta, mutta nostaa esille koko Tampere−Orivesi-yhteysvälin pikaisen parantamistarpeen.

− Oriveden kannalta on tärkeää, että ohituskaistapari valmistuu. Kaupungin suunnitelmissa, muun muassa strategisessa yleiskaavassa, Orituvan ja Yliskylän välille tavoitellaan yritystoimintaa. Alueelle on jo ollut kysyntää, Kuusisto kertoo.

Väyläviraston vuosien 2022−2029 investointiohjelman hankekoriin 1A on nostettu valtatie 9:n parantamisen ensimmäinen vaihe, Alasjärvi-Käpykankaan väli. 1A-korin hankkeiden suunnitelmat ovat jo päätöksentekovalmiudessa tai ne ovat muuten kiireellisiä.

Investointiohjelmaluonnoksen mukaan valtatie 9 rakennetaan Alasjärven ja Käpykankaan väliseltä osuudelta kaksiajorataiseksi nelikaistatieksi (n. 13 km), jonka nopeustaso on 100 km/h. Alasjärven ja Suinulan välille tulee moottoritie. Valtatielle rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää ja kahta vanhaa eritasoliittymää parannetaan. Kaikki tiejakson tasoliittymät poistetaan ja yhteydet valtatielle järjestetään eritasoliittymiin johtavilla rinnakkaistieyhteyksillä. Rakennuskustannusennuste on 95 miljoonaa euroa.

Liikennettä ysitien uusilla ohituskaistoilla.

Käpykangas−Orivesi-välin tiesuunnittelu käynnissä

Pirkanmaan ELY-keskuksella on jo valmis tiesuunnitelma Alasjärveltä Käpykankaalle. ELY-keskus on parhaillaan käynnistämässä tiesuunnitelman tekemisen välille Käpykängas−Orivesi.

− Tiesuunnitelma integroidaan aiempiin suunnitelmiin ja uusiin ohituskaistoihin. Suunnitelma valmistuu keväälle 2023, kertoo projektipäällikkö Jarkko Peurala ELY-keskuksesta. – Suunnitelmassa otetaan huomioon asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ja toiveet.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen