Yhteiskoulun korjausurakan valmistuminen viivästyy hieman – tänä vuonna tehdään myös ensi vuodelle suunnitellut korjaukset

Oriveden yhteiskoululla on kevään ja kesän aikana korjattu rakenteissa olleita vaurioita sekä tehty korjauksia, joilla vähennetään mahdollisesti rakenteissa olevien vaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun.

Korjauksia on tehty sekä luokkatiloihin että kellarikerroksiin. Lisäksi rakennuksen ulkopuolella on tehty korjauksia, joilla vähennetään kosteusrasitusta maanvastaisissa rakenteissa.

Alun perin yhteiskoulun korjaukset oli tarkoitus tehdä vuosina 2022 ja 2023. Yhteiskoulun A-osan korjauksiin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu 700 000 euroa ja vuoden 2023 taloussuunnitelmaan 400 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti maaliskuussa 2022, että on tarkoituksenmukaista hoitaa koko urakka kerralla. Lopullinen hankesuunnitelma tuo merkittävät säästöt, sillä valitulla korjaustavalla urakan kokonaiskustannus on jäämässä arviolta noin 780 000 euroon.

Tekninen lautakunta siirsi tälle vuodelle muihin peruskorjauksiin varatuista määrärahoista 75 000 euroa yhteiskoulun korjaushankkeeseen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan vuodelle 2023 ei näin ollen tarvitse budjetoida määrärahaa yhteiskoulun korjauksia varten.

Urakoiden yhdistäminen samalle vuodelle on aiheuttanut viivästystä alkuperäiseen aikataulusuunnitelmaan. Korjaukset ovat viivästyneet myös rakennusalan haasteiden vuoksi. Lisäksi urakkaa on hidastanut valvojan ja tilaajan vaatima korjausten hyvä laatu.

Korjaustyöt suunniteltiin tehtäväksi siten, että kesän aikana saadaan kuntoon koulunkäynnin kannalta kiireellisimmät tilat. Tällaisia tiloja ovat muun muassa taide- ja taitoaineiden luokat sekä pääosin kaikki korjausalueeseen kuuluneet kellarikerrosten tilat.

Korjaustöitä jatketaan koulujen alkamisen jälkeen luokka kerrallaan. Korjaustyöt pyritään tekemään siten, ettei niistä aiheudu haittaa koulutyölle. Tarkoituksena on saada koko urakka valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Asiantuntija Antti Hynninen / Ilmana Oy, p. 040 848 7835, antti.hynninen@ilmana.fi

Palaa uutislistaukseen