Ainutlaatuinen liiketontti hakuun ysitien ja kantatie 58:n risteyksestä Orivedellä

Oriveden kaupunki luovuttaa haettavaksi yritystontin, joka sijaitsee erinomaisella paikalla vilkkaasti liikennöityjen ysitien ja Mäntäntien risteyksessä Oriveden keskustan läheisyydessä.

Valtatie 9:n rampin ja kantatie 58:n (Mäntäntien) kulmauksessa Kaislahdentiellä sijaitsevan uuden yritystontin hakuaika alkaa 3.4.2024 ja päättyy 3.6.2024 klo 15.00.

Pinta-alaltaan 6 391 neliömetrin suuruinen tontti sijaitsee liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (KL-1) ja tontilla sallitaan polttoaineenjakelu. Tontin tehokkuusluku (e) on 0,40, joten rakennusoikeutta tontilla on 2 556 kerrosneliömetriä. Tontin hinta on 5 euroa neliömetriltä eli yhteensä 31 955 euroa.

Tontti on mahdollista ostaa tai vuokrata (vuosivuokra on 5 prosenttia tontin myyntihinnasta). Tontin luovutuksessa noudatetaan soveltuvin osin Oriveden kaupungin asemakaava-alueen rakennuspaikkojen yleisiä varaus- ja luovutusehtoja.

Liiketontin haku toteutetaan avoimena hakuna. Hakemuksessa hakijoita pyydetään kertomaan suunnitelmansa rakentamisen määrästä, aikataulusta ja toiminnan työllistävästä vaikutuksesta sekä liittämään mukaan vapaamuotoinen kuvaus tulevasta liiketoiminnasta.

Tontin saajaa valitessaan kaupunki käyttää arviointiperusteina työllisyysvaikutuksia, rakentamisen aikataulua sekä liiketoiminnan kunnan elinkeino- ja palvelurakennetta täydentävää vaikutusta. Koska tontti sijaitsee näkyvällä paikalla, on tontin saajan sitouduttava julkisivuissa ja piharakenteissa kiinnittämään erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin seikkoihin.

Liiketontin sijainti merkittynä karttatäpällä ilmakuvaan.
Kaislahdentien liiketontti sijaitsee keltaisella merkityssä kohdassa. Tontti sijoittuu oivallisesti vilkkaiden liikennevirtojen varrelle ysitien ja Mäntäntien risteyskohtaan. Kuva: Jani Taipale

Vapaamuotoiset hakemukset toimitettava 3.6. mennessä

Tontti sijaitsee erinomaisella paikalla vilkkaasti liikennöityjen valtatie 9:n ja kantatie 58:n risteyksessä Oriveden keskustan läheisyydessä. Oriveden kohdalla ysitien liikenne (keskimääräinen vuorokausiliikenne 9 000 ajoneuvoa / vrk) jakautuu melko tasaisesti kantatielle 58 Mäntän suuntaan (KVL 6 800 ajoneuvoa / vrk) ja valtatielle 9 Jämsän suuntaan (KVL 6 500 ajoneuvoa / vrk.).

Tontti sijaitsee kävelyetäisyydellä Oriveden keskustasta ja siitä on lyhyt matka Oriveden yritysalueille. Tontin tiedot löytyvät Oriveden kaupungin karttapalvelusta.

Jos tonttia ei varata tai luovuteta ensimmäisessä haussa, siirtyy tontti jatkuvaan hakuun.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan tunnuksella ”Kaislahdentien tonttihaku” 3.6.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oriveden Kaupunki/kirjaamo, PL 7, 35301 Orivesi.

Lisätiedot

Elinvoimajohtaja Tuija Aro, p. 040 531 1736, tuija.aro@orivesi.fi

Maankäyttöpäällikkö Antti Kivikko, p. 040 133 9133, antti.kivikko@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen