Vältä lintuinfluenssatartunta: älä koske sairaisiin tai kuolleisiin lintuihin tai villieläimiin


Tiedote 26.7.2023 / Tampereen kaupunki

Ruokavirasto on laajentanut 25.7.2023 lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä koskemaan myös Pirkanmaata. Tartuntavyöhykkeellä on kielletty siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia paikkoja.

Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu Suomessa useilta paikkakunnilta. Tartuntavyöhyke kattaa nyt Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien lisäksi myös Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. 

Ruokaviraston toimenpideohje

Ruokaviraston ohjeen mukaan tartuntavyöhykkeellä on toteutettava seuraavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi:

  • Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä. 
  • Siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä eläinsuojassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä. Lisäksi kädet on pestävä ja desinfioitava eläinsuojaan tullessa. Mikäli käsienpesua ei ole mahdollista suorittaa, on kuitenkin desinfioitava kädet.
  • Lintujen rehut ja kuivikkeet on säilytettävä niin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse niiden kanssa kosketuksiin.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Lintujen ulkonapitokieltoon sisältyy muutamia poikkeuksia (esimerkiksi eläintarhojen linnut), joista tarkemmat tiedot löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Älä koske paljain käsin kuolleisiin lintuihin

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan. Yksittäisistä kuolleista muista kuin petolinnuista voi ilmoittaa Ruokaviraston verkkolomakkeen kautta. 

Vaikka lintuinfluenssan tarttumisriski ihmiseen on hyvin pieni, ei kuolleisiin lintuihin silti saa koskea paljain käsin. Jos koskettaminen on jo tapahtunut, on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. 

Yksittäiset linnut, joita ei lähetetä tutkittavaksi, voi haudata vähintään 40 senttimetrin syvyyteen sellaiseen paikkaan, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Linnun voi myös poimia lapiolla ehjään muovipussiin ja viedä sekajätteisiin. Käytä tällöin kertakäyttökäsineitä, sulje pussi hyvin ja laita se sekajätteisiin. Syrjäisessä paikassa kuolleen yksittäisen linnun voi jättää hajottajaeliöstön ruuaksi.

Lintuinfluenssavirukset eivät tartu herkästi ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kunnaneläinlääkärien yhteystiedot (tampere.fi)

Ruokaviraston Havainto kuolleesta villieläimestä -ilmoituslomake

Ruokaviraston lintuinfluenssa-sivut


Teksti: Raija Lindell

Palaa uutislistaukseen