Älä käytä lämmintä vettä sähkökatkon aikana kaukolämpökiinteistössä


Tiedote 21.11.2022 / Tampereen sähkölaitos

Tulevana talvena varaudutaan sähköpulasta johtuviin suunniteltuihin sähkökatkoihin Suomessa. Sähkökatkoja voi olla myös alueilla, joissa kaukolämpöverkosto lämmittää sekä kiinteistöt että niissä käytettävän lämpimän käyttöveden. Näillä keskusta-alueilla sähkökatkot ovat muutoin harvinaisia, koska sähkökaapelit sijaitsevat maan alla suojassa sääilmiöiltä.

Kiinteistöjen kaukolämpöjärjestelmälle ja asukkaille mahdollinen pitkä sähkökatko talvipakkasilla voi olla haasteellinen kahdesta syystä. Tampereen Sähkölaitos haluaakin kertoa asukkaille etukäteen riskeistä, jotta vahingoilta vältytään. Kovimmilla pakkasilla rakennukseen tuleva kaukolämpövesi on 110–115-asteista. Lokakuussa se on noin 80-asteista, kesällä 70-asteista.

Asuntojen lämmityspatterien vesi viilenee sähkökatkon aikana

Kun sähkökatko alkaa, keskuslämmityksen säätölaite ja kiertovesipumppu kiinteistön lämmönjakohuoneessa pysähtyvät. Keskuslämmitysverkostossa vesi saattaa jonkin verran kiertää painovoimaisesti, mutta pääsääntöisesti asunnot alkavat hitaasti viilenemään. Rakennusten seinärakenteet kuitenkin pitävät lämmintä hyvin mahdollisen kahden tunnin sähkökatkon ajan.

Hanasta tuleva lämmin vesi voi olla erittäin kuumaa

Kun asunnoissa otetaan hanasta lämmintä vettä, normaalitilanteessa säätölaite avaa ja sulkee venttiiliä kulutuksen mukaan siten, että käyttövesi talon runkovesijohdossa pysyy 58-asteisena. Sähkökatkon alkaessa venttiili pysähtyy siihen asentoon, missä se sattui olemaan katkon alkaessa.

Lämmintä käyttövettä ei saa käyttää sähkökatkon aikana, vaikka veden lämpötila olisikin aluksi normaali. Tämä siksi, että uutta lämmintä käyttövettä muodostuu lämmönvaihtimessa sitä mukaa kun vettä juoksutetaan hanoista. Tämän muodostuvan veden lämpötilaa ei voi tietää, kun säätölaite ei toimi. Pysähtyneen venttiilin asennosta riippuen vesi on joko kylmää, kuumaa tai jotakin siltä väliltä. Pahimmillaan suihkun tai keittiön hanasta tuleva lämmin vesi voi olla jopa 100-asteista.

Jos lämmin käyttövesi kuumenee liikaa, termostaattihanat eivät ehkä pysty sekoittamaan kylmää ja lämmintä vettä oikeassa suhteessa. Vipuhanasta voi ottaa vettä, mutta vain siten, että hana avataan vivun ollessa äärioikealle käännettynä (pelkästään kylmää vettä). Kuuma vesi tuo haasteita myös käyttövesiputkistoille ja hanoille. Putkistot on yleensä rakennettu kestämään jatkuvaa kulutusta 70–80-asteisella vedellä ja hetkellistä kulutusta 90−95-asteisella vedellä. Tästäkin syystä on tärkeää, että kuumaa käyttövettä ei päästetä putkistoihin sähkökatkon aikana.

Kun sähkökatko päättyy, kannattaa kokeilla ensin varovasti, kuinka lämmintä hanasta tuleva vesi on.

Ohjeistus

Asukkaan tulee muistaa, että sähkökatkon aikana ei saa käyttää lämmintä vettä. Kylmää vettä saa ottaa, jos sitä tulee, lämmintä vettä ei.

Palaa uutislistaukseen