Alakoulujen palveluverkkotyölle haetaan jatkoaikaa​Alakoulujen palveluverkkotyön valmisteluryhmä kokoontui 17. joulukuuta. Sähköiseen mielipidekyselyyn vastasi 107 henkilöä, ja lausuntoja tuli yhteensä 14. Valmisteluryhmä kiittää runsaista mielipiteistä ja lausunnoista.  Valmisteluryhmä hakee kouluverkkotyölle jatkoaikaa 18.1.2021 kokoontuvalta kaupunginhallitukselta, sillä mielipiteiden ja lausuntojen huolellinen käsittely vaatii aikaa. Tämän vuoksi suunnitellussa päätöksentekoaikataulussa ei ole mahdollista edetä. Valmisteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuun 2021 lopussa käsittelemään lausuntoja.

Palaa uutislistaukseen