Katualueilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt on pyrittävä rajaamaan tarkasti sekä tekemään nopeasti ja turvallisesti siten, että töistä aiheutuva haitta jää mahdollisimman pieneksi.

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa sen jälkeen, kun kaupunki on antanut sille suostumuksensa.
Sijoitussopimus tarvitaan silloin, kun katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sijoitetaan pysyvästi uusia rakenteita, kuten johtoja, putkia tai laitteita.

Katu- ja sijoitusluvan hakeminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita alla oleva katu- ja sijoituslupahakemus. Skannaa allekirjoitettu hakemus ja lähetä se sähköpostilla liitteineen osoitteeseen kirjaamo(at)orivesi.fi

Katu- ja sijoituslupahakemus (Excel-tiedosto)

Katu- ja sijoituslupaehdot (pdf-tiedosto)

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247