Suunnittelu

Katusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esimerkiksi suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Suunnitelmat ja kustannusarviot hyväksyy tekninen lautakunta.

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa:

  • katualueen liikennejärjestelyistä
  • kadun korkeusasemasta
  • pintamateriaaleista
  • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa:

  • istutukset sekä
  • mahdolliset rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Katujen rakentaminen ja peruskorjaus

Kaupunki vastaa katujen rakennuttamisesta. Katuja rakennetaan ja peruskorjataan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy investointien työohjelman, jossa esitetään rakennettavat ja peruskorjattavat kohteet tarkemmin sekä niiden määrärahat ja aikataulut.

Ota yhteyttä


Mika Kuivanen

Kunnallistekniikan päällikkö

0400 730 802

Ota yhteyttä


Miska Carlsson

Työmaamestari

040 133 9258