Kävely ja pyöräily ovat erinomaista hyötyliikuntaa.

Kävely ja pyöräily ovat paitsi helppoja ja turvallisia liikuntamuotoja, myös saasteettomia, meluttomia, tasa-arvoisia ja sosiaalisia kulkutapoja, joiden tilantarve on hyvin pientä.

Orivesi on valtakunnallisen Pyöräilykuntien verkoston jäsen. Pyöräilykuntien verkoston päätavoitteena on pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma

Oriveden kaupungin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma valmistui vuonna 2016.

Kehittämisohjelman tärkein tavoite on kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääminen koko kaupungin alueella. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämisellä on merkittävä positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Orivedellä kävely ja pyöräily yhdistyvät luonnonläheisyyteen, ulkoiluun ja virkistymiseen.

Kehittämisohjelman laati kaupungin ohjauksessa Strafica Oy. Liikennevirasto tuki ohjelmatyötä.

Tampereen kaupunkiseudun seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus

Tampereen kaupunkiseudulla on julkaistu ensimmäinen seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus. Tutustu katsaukseen (issuu.com/tampereenkaupunkiseutu)!

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247