Voimassa oleva Oriveden kaupungin rakennusjärjestys (pdf-tiedosto)

Rakennusjärjestyksen liitteinä on seuraavat liitekartat: 

  • Liite 1 Suunnittelutarvealueet
  • Liite 2 Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos
  • Liite 3 Tie- ja rataverkosto, Maaperän luonnolliset haitalliset yhdisteet
  • Liite 4 Pohjavesialueet