Voimassa oleva Oriveden kaupungin rakennusjärjestys (pdf)

Rakennusjärjestyksen liitteet:

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Oriveden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.6.2019 § 23 hyväksynyt Oriveden kaupungin uuden rakennusjärjestyksen. Kaupunginvaltuuston rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on tehnyt 30.10.2020 päätöksen rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan valitukseen.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt hakea halliinto-oikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joten uuden rakennusjärjestyksen voimaantulo siirtyy.