Voimassa oleva Oriveden kaupungin rakennusjärjestys (pdf-tiedosto)

Rakennusjärjestyksen liitteinä on seuraavat liitekartat: 

  • Liite 1 Suunnittelutarvealueet
  • Liite 2 Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos
  • Liite 3 Tie- ja rataverkosto, Maaperän luonnolliset haitalliset yhdisteet
  • Liite 4 Pohjavesialueet 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

KUULUTUS

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ

Rakennusjärjestys on maankäyttöä, rakentamista koskevia lakeja ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja. Se osoittaa kunnan tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle sekä antaa täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille.

Vuoden 2025 alusta tulevat voimaan uusi rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki. Lainmuutoksen vuoksi, kuntien tulee uusia nykyiset rakennusjärjestyksensä vastaamaan lakimuutoksen edellytyksiä. Uusi rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan 1.1.2025 voimaan tulevien rakentamislain ja alueidenkäyttölain edellytyksiä. Rakennusjärjestyksestä kehitetään edellä mainitut lakimuutokset huomioon ottava ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 21.2.2024 alkaen verkkosivulla: www.orivesi.fi > Asukkaalle > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakennusjärjestys sekä kaupungin rakennusvalvontatoimistossa osoitteessa Keskustie 23 2. krs viraston aukioloaikoina kello 9.00–15.00. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko uudistamistyön ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää kirjallisen mielipiteen 21.2.-22.3.2024 välisenä aikana postitse osoitteeseen: Oriveden kaupunki, Kaavoitus- ja maankäyttö, PL 7, 35301 ORIVESI tai sähköpostitse: kirjaamo@orivesi.fi.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin rakennusvalvonnasta, puh. vaihde (03) 5655 6000.

21.2.2024

Oriveden kaupunki
Ympäristölautakunta

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (pdf-tiedosto)