Orivesi liittyi Hinku-verkostoon 2019

Oriveden kaupunki liittyi Hiilineutraali kunta (Hinku)-verkostoon kaupunginvaltuuston päätöksellä huhtikuussa 2019.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Verkosto ideoi ja toteuttaa yhdessä ratkaisuja päästöjen hillitsemiseksi. Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Hinku-hanketta koordinoi valtakunnallisesti Suomen ympäristökeskus.

Hinku-verkoston tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Loput 20 prosenttia päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Nainen taluttaa Oriveden juna-asemalla taittopyörää.
Kuva: Marjo Aspegren

Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030

Tampereen kaupunkiseutu on tehnyt pitkään alueen kuntien kanssa ilmastotyötä. Kaupunkiseudun yhteiset päästövähennystavoitteet määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 tehdyssä seudun ilmastostrategiassa, joka sisälsi seudun kuntia koskevat päästövähennystavoitteet ja toimenpideohjelman.

Myös kaupunkiseutu on sitoutunut Hinku-verkoston tavoitteeseen olla hiilineutraali kaupunkiseutu 2030. Seudun ilmastotiekartta on taakanjakosopimus, jossa päästövähennyksiä seurataan koko kaupunkiseudun näkökulmasta ja tavoitteiden toteuttamisessa käytetään yhteisiä resursseja ja toimintamalleja.

Kaupunkiseudun kunnat valmistelevat yhteisesti sovittujen ilmasto- ja energiateemojen pohjalta kuntakohtaiset tiekartat päästövähennyksiin ja toteuttavat omien toimintamahdollisuuksiensa mukaiset päästövähennystoimenpiteet.

Nupullaan olevan auringonkukka.
Kuva: Minna Kaila

Oriveden hiilineutraalit jäljet – Oriveden kaupungin ilmastotiekartta

Oriveden hiilineutraalit jäljet -tiekartta ohjaa kaupungin toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiekartta on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johtoryhmän ja palvelukeskuksien kanssa vuonna 2021 ja valtuuston iltakoulussa tammikuussa 2022. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa helmikuussa 2022.

Sarjakuvataiteilija Jukka Tilsan tekemä piirroskuva, jossa on otsikot "Oriveden hiilineutraalit jäljet -tiekartta" ja "Ilmastotekomme 2022. Sarjakuvaruuduissa on pyöräilevä henkilö, lihaksia pullisteleva aurinko sekä koulua kohti juokseva porkkana.
Piirros: Jukka Tilsa

Hinku-laskennan päästökehitystä seurataan ALas-mallilla

Hinku-verkoston päästövähennystavoitteen toteutumista ja Oriveden alueella aiheutettujen päästöjen kehittymistä seurataan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Alueellinen laskenta (ALas)- mallin vuosipäästöjen avulla.

Oriveden päästöjakauma 2022 Alas-mallilla laskettuna
Oriveden päästökehitys 1990 & 2005-2022 Alas-mallilla laskettuna

CO2-raportti

Katso uusimmat päästötiedot klikkaamalla alla olevaa kuvaa (pdf)

Voit seurata Oriveden viikoittaisten päästöjen kehitystä CO2-raportin päästöikkunasta

Ota yhteyttä


Marjo Saarinen

Ympäristöinsinööri

050 542 0514