Vanhemmuus ja vanhemman hyvinvointi

 • Vanhemmuuteen ei ole yhtä oikeaa mallia ja lapsen kannalta hyvää vanhemmuutta on monenlaista. Vanhemmuus on lapsen perustarpeista huolehtimista (ravinto, lepo, liikunta, sosiaaliset suhteet) sekä turvan ja rakkauden tarjoamista.
 • Vaikka vanhemmuuteen liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia, on viisasta olla myös armollinen itselleen. Se mahdollistaa nauttimisen vanhemmuudesta ja tuo paljon hyvää koko perheen elämään.
 • Jokaisella vanhemmalla on luontaisesti hyvät edellytykset oppia vanhemmuuden taitoja. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehitysvaiheiden myötä vanhempikin oppii koko ajan uutta ja näin vanhemuuden taidot vahvistuvat.
 • Vanhemmaksi kasvamiseen kuuluu, että joskus tarvitsee myös apua ja neuvoja.
 • Jokainen vanhempi tarvitsee neuvoja ja apua vanhemmaksi kasvamiseen.
 • Vanhemmuus on lapsen ja aikuisen välinen ihmissuhde. Merkityksellistä lapsen kannalta on yhdessä viettetty aika ja aikuisen läsnäolo.
 • Jokaisen lapsen ja vanhemman välille muodostuu ainutlaatuinen suhde, joka rakentuu ja muovautuu lapsen kasvun ja kehityksen myötä.
 • On tärkeää, että vanhempi pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan.
 • Sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin perusta rakentuu ravinnosta, liikunnasta, levosta, ja yhteisistä hetkistä sekä hyvistä ihmissuhteista. Kun nämä ovat tasapainossa, se lisää koko perheen hyvinvointia.

Tuki

 • Onpa perheessä yksi tai useampi vanhempi, on tärkeää, että vanhempi pitää huolta jaksamisestaan. Kenenkään ei tarvitse selvitä vanhemmuudesta yksin. On hyvä pitää huolta siitä, ettei itse uuvu sekä osaa pyytää apua tarvittaessa ja ajoissa.
 • Tukea kannattaa pyytää läheisiltä, sukulaisilta ja ystäviltä. Toisinaan parhaat näkökulmat löytyvät toisilta vanhemmilta.
 • Silloin kuin tuntuu, että asiat eivät suju tai jaksaminen on koetuksella, voi tähän asiaan saada tukea ja apua. Saatavilla on ammattiapua eri palveluista.
 • Vanhemmuuteen saatetaan tarvita erityistä tukea sellaisissa perheissä, joissa esimerkiksi taloudelliset huolet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai väkivalta haastavat arkea.

Alle on koottu ammatilaistahoja, joihin voi olla yhteydessä, kun koet tarvitsevasi tukea vanhemmuuteen