Oriveden kaupungin kesätyöpaikat

Oriveden kaupungin koululaisten kesätyöhaku kesälle 2024 päättyi 29.2.2024.

Kesätyöpaikkoja on kaupungilla haussa yhteensä 30 ja niitä voi hakea yli 16-vuotias tai vuoden 2024 aikana 16 vuotta täyttävä nuori.

Kesätyöjakson pituus on kolme viikkoa (poikkeuksena leirit) ja työaika 30 tuntia viikossa. Haastatteluihin kutsutaan ja kesätöihin valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli on 200 euron tuki orivesiläiselle yritykselle, joka palkkaa 15–17-vuotiaan nuoren vähintään kahden viikon työsuhteeseen työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

Vaihtoehtoisesti nuori voi saada samansuuruisen starttirahatyyppisen tuen, mikäli perustaa 4H-yrityksen vähintään kesän ajaksi.

4H-yrittäjälle myönnettävä seteli

 • 13–17-vuotiaalle orivesiläiselle nuorelle
 • Setelin ehtona on joko 4H-yrityskurssi tai -valmennus.
 • Lisätietoja kesätyösetelistä 4H-yhdistykseltä
 • Kurssin tuella perustat yrityksen ja saat yritysohjaajan. Tuki on henkilökohtainen eli jos perustat yrityksen kaverin kanssa niin molemmat voitte saada tuen
 • 100 € maksetaan keväällä starttirahatyyppisesti, kun olet suorittanut 4H-yrittäjäkurssin/käynyt läpi vastaavat tiedot 4H:n toiminnanjohtajan kanssa sekä toimittanut 4H-yhdistykseen yrityksen aloittamisasiakirjat. Aloittamisasiakirjoihin kuuluu yrityksen perustamisilmoitus kaikilta yrityksen osallisilta, yksi yhteinen yritysohjaajan sopimus sekä yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • 100 € maksetaan kesän jälkeen tai viimeistään vuoden loppuun mennessä, kun kaupungille toimitetaan raportti ja yrityksen tuotot ovat olleet vähintään 100 €
 • Huom. Nuoren täytyy toimittaa kaupungille verokortti!
 • 4H-yrittäjän kesätyöseteli -/ starttirahahakemus 2024 (pdf)
 • Starttirahan loppuosan tilityslomake 2024 (pdf)

Kesätyöseteli yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle

Orivesiläiselle tai ns. vanhan Längelmäen kunnan alueella toimivalle yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle voidaan myöntää 200 euron kesätyöseteli jos hän palkkaamansa kesätyöntekijä täyttää seuraavat ehdot:

 • Kesätyöntekijä on orivesiläinen 15–17-vuotias nuori. Ikä pitää täyttyä ennen työsuhteen alkua
 • Työsuhde sijoittuu aikavälille 13.5.-31.8.2024
 • Työsuhteen kesto on vähintään 10 työpäivää, työaika vähintään 6 h/pvä
 • Nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän/yrityksen perheenjäsenelle
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista sekä lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset
 • Pääsääntöisesti yksi seteli yritystä tai yhdistystä kohden
 • Nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän aikana (4H-yritys, setelipaikka tai kaupungin paikka)
 • Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin
 • Tuki maksetaan hakemuksen perusteella työnantajalle jälkikäteen.

Tarkemmat toimintaohjeet ja täytettävät lomakkeet:

Työsuojelu

Työsuojeluhallinnon sivuilta löydät lisätietoja työsuojeluun ja nuoren palkkaukseen liittyvistä aiheista.

Ota yhteyttä


Meri Soikka

Työllisyyspalvelujen päällikkö

0401339270