Oriveden kaupungin koululaisten kesätyöhakuaika kesälle 2021 oli 23.2.–23.3.2021. Haastatteluihin kutsutaan / kesätöihin valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kesätyöpaikkoja oli haussa yhteensä 30 ja niitä voi hakea yli 16-vuotias tai vuoden 2021 aikana 16 täyttävä nuori. Kesätyöjakson pituus on kolme viikkoa ja työaika 30 tuntia viikossa.

Tänä vuonna ei järjestetty perinteistä Rekry-tapahtumaa vaan kesätyömahdollisuuksista tiedotettii Oriveden kaupungin sähköisissä kanavissa sekä Oriveden Sanomissa. Lisäksi kesätöihin liittyen löytyy videoesittely Nuorten Kampuksen YouTube-kanavalla.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli on 200 euron tuki orivesiläiselle yritykselle, joka palkkaa 15–18 -vuotiaan nuoren vähintään kahden viikon työsuhteeseen työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

Vaihtoehtoisesti nuori voi saada saman suuruisen starttirahatyyppisen tuen mikäli perustaa 4H-yrityksen vähintään kesän ajaksi. Setelin kohderyhmässä on erityisesti huomioitu Oriveden 4H-yhdistyksen Ysit töihin-projektin kohderyhmä eli yhdeksännen luokan päättävät nuoret.

4H-yrittäjälle myönnettävä seteli

 • 13–18-vuotiaalle orivesiläiselle nuorelle
 • Setelin ehtona on joko 4H-yrityskurssi tai – valmennus.
 • Lisätietoja kesätyösetelistä 4H-yhdistykseltä
 • Kurssin tuella perustat yrityksen ja saat yritysohjaajan. Tuki on henkilökohtainen eli jos perustat yrityksen kaverin kanssa niin molemmat voitte saada tuen
 • 100 € maksetaan keväällä starttirahatyyppisesti, kun olet suorittanut 4H-yrittäjäkurssin/käynyt läpi vastaavat tiedot 4H:n toiminnanjohtajan kanssa sekä toimittanut 4H-yhdistykseen yrityksen aloittamisasiakirjat. Aloittamisasiakirjoihin kuuluu yrityksen perustamisilmoitus kaikilta yrityksen osallisilta, yksi yhteinen yritysohjaajan sopimus sekä yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • 100 € maksetaan kesän jälkeen tai viimeistään vuoden loppuun mennessä, kun kaupungille toimitetaan raportti ja yrityksen tuotot ovat olleet vähintään 100 €

Kesätyöseteli yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle

Orivesiläiselle tai ns. vanhan Längelmäen kunnan alueella toimivalle yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle voidaan myöntää 200 € kesätyöseteli jos hän palkkaamansa kesätyöntekijä täyttää seuraavat ehdot:

 • kesätyöntekijä on orivesiläinen 15–18 vuotias nuori. Ikä pitää täyttyä ennen työsuhteen alkua
 • työsuhde on 17.5.–31.8.2021 välillä
 • työsuhteen kesto on vähintään 10 työpäivää, työaika vähintään 6 h/pvä
 • nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka
 • tukea ei myönnetä yrittäjän/yrityksen perheenjäsenelle
 • työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista sekä lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset
 • pääsääntöisesti yksi seteli yritystä tai yhdistystä kohden
 • nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän aikana (4H-yritys, setelipaikka tai kaupungin paikka)
 • tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin
 • tuki maksetaan hakemuksen perusteella työnantajalle jälkikäteen

Ota yhteyttä


Meri Soikka

Työllisyyspalvelujen päällikkö

0401339270