Oriveden kaupungin koululaisten kesätyöhakuaika kesälle 2020 on ollut 17.2.2020–4.3.2020.

Hakuaikana paikkoja pääsee hakemaan sähköisen lomakkeen kautta. Paikkoja on haussa 30. Kesätyöpaikkoja voi hakea yli 16 vuotias tai vuoden 2020 aikana 16 täyttävä nuori. Kesätyöjakson pituus on kolme viikkoa ja työaika 30 tuntia viikossa.

Hakuaika on päättynyt.

Kesätyöseteli

Kesätyöseteli on 200 euron tuki orivesiläiselle yritykselle, joka palkkaa 15–18 -vuotiaan nuoren vähintään kahden viikon työsuhteeseen työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

Vaihtoehtoisesti nuori voi saada saman suuruisen starttirahatyyppisen tuen mikäli perustaa 4H-yrityksen vähintään kesän ajaksi. Setelin kohderyhmässä on erityisesti huomioitu Oriveden 4H-yhdistyksen Ysit töihin-projektin kohderyhmä eli yhdeksännen luokan päättävät nuoret.

4H-yrittäjälle myönnettävä seteli

 • 13–18-vuotiaalle orivesiläiselle nuorelle
 • Setelin ehtona on joko 4H-yrityskurssi tai – valmennus.
 • Lisätietoja kesätyösetelistä 4H-yhdistykseltä
 • Kurssin tuella perustat yrityksen ja saat yritysohjaajan. Tuki on henkilökohtainen eli jos perustat yrityksen kaverin kanssa niin molemmat voitte saada tuen
 • 100 € maksetaan keväällä starttirahatyyppisesti, kun olet suorittanut 4H-yrittäjäkurssin/käynyt läpi vastaavat tiedot 4H:n toiminnanjohtajan kanssa sekä toimittanut 4H-yhdistykseen yrityksen aloittamisasiakirjat. Aloittamisasiakirjoihin kuuluu yrityksen perustamisilmoitus kaikilta yrityksen osallisilta, yksi yhteinen yritysohjaajan sopimus sekä yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • 100 € maksetaan kesän jälkeen tai viimeistään vuoden loppuun mennessä, kun kaupungille toimitetaan raportti ja yrityksen tuotot on ollut vähintään 100 €

Kesätyöseteli yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle

Orivesiläiselle tai ns. vanhan Längelmäen kunnan alueella toimivalle yritykselle, maatilalle tai yhdistykselle voidaan myöntää 200 € kesätyöseteli jos hän palkkaamansa kesätyöntekijä täyttää seuraavat ehdot:

 • kesätyöntekijä on orivesiläinen 15–18 vuotias nuori. Ikä pitää täyttyä ennen työsuhteen alkua
 • työsuhde on 15.5.–31.8.2020 välillä
 • työsuhteen kesto on vähintään 10 työpäivää, työaika vähintään 6 h/pvä
 • nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka
 • tukea ei myönnetä yrittäjän/yrityksen perheenjäsenelle
 • työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista sekä lakisääteisistä vakuutuksista. Työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset
 • pääsääntöisesti yksi seteli yritystä tai yhdistystä kohden
 • nuori voi olla vain yhdessä kesätyösetelijärjestelmän piirissä olevassa työpaikassa kesän aikana (4H-yrtitys, setelipaikka tai kaupungin paikka)
 • tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin
 • tuki maksetaan hakemuksen perusteella työnantajalle jälkikäteen

Ota yhteyttä


Meri Soikka

Aikuisten yksilövalmentaja, vs. työllisyyspalvelujen päällikkö

050 432 2651