Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Sukkavartaan asemakaavasta – uutta tasoristeystä päästäneen rakentamaan syksyllä

Yksityishenkilö teki vuosi sitten valituksen Oriveden kaupunginvaltuuston hyväksymästä Sukkavartaan asemakaavasta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea uuden tasoristeyksen rakentaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Yksityishenkilö vaati valituksessaan, että kaupunginvaltuuston 1.6.2020 tekemä päätös Sukkavartaan asemakaavan muutoksesta on kumottava. Vaatimuksen perusteina olivat muun muassa valituksen tehneen henkilön epäily kaavan valmistelussa tapahtuneesta käsittelyvirheestä sekä maakuntakaavan huomiointi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päättänyt hylätä valituksen. Päätöksessä todetaan, että saadun selvityksen perusteella kaava-alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kaavoituksellisen kokonaisuuden ja kaavan rajaukselle on ollut hyväksyttävät liikenneturvallisuuteen liittyvät perusteet. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaavaratkaisu perustuu riittäviin selvityksiin.

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan erikseen, että kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää siitä, millainen kaava alueelle laaditaan. Hallinto-oikeuden mukaan valtuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voi kumota sillä perusteella, että valittajan käsityksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa laatia osin toisenlainen kaava.

Tasoristeyksen rakentaminen käynnistynee jo tänä vuonna

Kaavamuutos mahdollistaa vaarallisen tasoristeyksen korvaamisen uudella, turvallisemmalla tasoristeyksellä sekä liikenneyhteyksien parantamisen Oripohjan eteläosasta keskustaan. Leveämpi tieyhteys parantaa myös kevyen liikenteen turvallisuutta.

− Nykyisen tasoristeyksen turvallisuus on huolettanut kovasti, joten on hienoa, että hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, sanoo Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. – Väylävirasto joutuu kilpailuttamaan jo kertaalleen sovitut urakat uudelleen, mutta uskon, että uuden tasoristeyksen rakentaminen saadaan käyntiin jo tänä vuonna.

Tasoristeys siirretään nykyiseltä paikaltaan Koulutien ja Niemeläntien risteyksestä Tampereen suuntaan uuden katuosuuden päähän, joka korvaa yhteyden Koulutieltä Niemeläntielle. Tasoristeyksestä tulee vartioitu. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa, joista Väyläviraston osuus on 72 prosenttia ja kaupungin osuus 28 prosenttia.

Palaa uutislistaukseen