Hirsilän alakoululla todettiin merkittäviä korjaustarpeita – kiinteistö vaatisi laajan peruskorjauksen

Hirsilän koululla tehtiin maaliskuussa kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja terveydellisen merkityksen arviointi. Koulun rakenteita ja sisäilmaa alettiin tutkia tarkemmin sen jälkeen, kun rehtorille tuli tieto työntekijän oireilusta.

Tutkimukset toteutti Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Työterveyshuolto on tehnyt koulun henkilöstölle sisäilmakyselyn ja työterveyslääkäri tekee heinäkuussa terveydellisen merkityksen arvioinnin.

Kuntotutkimuksella selvitettiin sisäilman laadun näkökulmasta keskeisten rakenteiden toteutustapaa, kuntoa ja merkittävimpiä korjaustarpeita sekä arvioitiin korjausten laajuutta mahdollisen korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.

Rakenteissa kosteusrasitusta, epätiiveyttä ja mikrobivaurioita

Tutkimusten mukaan alkuperäisosan merkittävimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät liittyvät rakenteissa todettuihin kosteus- ja mikrobivaurioihin, epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakenteista ja kellarikerroksesta sisäilmaan sekä tilojen käyttöön nähden puutteelliseen ilmanvaihtoon.

Alkuperäisosan ala-, väli- ja yläpohjarakenteissa on käytetty kutterilastua, jossa on mikrobinäytteiden ja havaintojen perusteella kosteus- ja mikrobivaurioita. Kyseisissä rakenteissa on ilmatiiveyspuutteita erityisesti läpivienneissä ja lattioiden rakenneliittymissä, joiden kautta rakenteista peräisin olevat epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan.

Tutkimusten perusteella täyttökerroksellisille ala-, väli- ja yläpohjarakenteille suositellaan kiireellisesti ilmatiiviyden parantamista.

Alkuperäisosa huonokuntoisempi, laajennusosassa riskirakenteena valesokkeli

Ulkoseinärakenteissa ei todettu merkittäviä kosteusteknisiä puutteita eikä viitteitä kosteus- tai mikrobivaurioista.

Laajennusosan ulkoseinä- ja yläpohjarakenteissa ei myöskään todettu rakenneavausten ja materiaalinäytteiden perusteella viitteitä kosteus- tai mikrobivaurioista. Ulkoseinärakenteiden eli niin sanotun valesokkelin riskit huomioiden paikalliset mikrobikasvustot ovat mahdollisia. Märkätilat suositellaan peruskorjaamaan viimeistään kahden vuoden sisällä.

Tutkimusten perusteella tavanomaisesta poikkeava olosuhde on alkuperäisosassa todennäköinen ja laajennusosassa mahdollinen.

Kaikki tilat normaalisti käytössä

Kaupunki saa kesäkuussa työterveyshuollon lausunnon terveydellisestä merkityksestä. Työskentely tiloissa jatkuu siihen saakka normaalisti. Sisäilman laatuun keskeisimmin vaikuttavaa korjaussuunnittelua ei ole vielä aloitettu.

− Henkilöstön tulisi myös jatkossa ilmoittaa mahdollisesta oireiluista esimiehelleen. Lasten oireista on huoltajien hyvä informoida koulun henkilöstöä ja kouluterveydenhoitajaa, toteaa kaupungin kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus.

Peruskorjauksen kustannukset tarkentuvat elinkaaritarkastelussa

Elinkaaritarkastelu on tilattu toukokuussa Vahanen Oy:ltä ja raportti valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa. Raportista selviävät peruskorjauskustannukset. Lopulliset korjauskustannukset kuitenkin tarkentuvat vasta hankesuunnitteluvaiheessa.

Lisäksi peruskorjauksia suunniteltaessa on huomioitava rakenteiden korjaustapa, että kaikki sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät saadaan poistettua. Tämä lisää jonkin verran suunnittelu- ja korjauskustannuksia.

− Kiinteistölle ei pysty tekemään pelkkää kevyttä korjausta. Ilmanvaihto menee kokonaan uusiksi, koska painovoimainen ilmanvaihto ei riitä koulun tarpeisiin. Tiivistyskorjauksien hintaa on vaikea arvioida ilman korjaussuunnitelmia, Rajantaus sanoo.

> Tutustu tutkimusraporttiin täällä! (pdf)

Ota yhteyttä


Jaana Rajantaus

Kiinteistöpäällikkö

040 133 9268
Palaa uutislistaukseen