Hyvinvointia harrastamalla -kerhojen kilpailutus 12.6.2024 saakka lukuvuodelle 2024–2025

Oriveden kaupunki järjestää taas maksuttomia kerhoja ala- ja yläkoululaisille Hyvinvointia harrastamalla 4 -hankkeessa. Kyseisten kerhojen järjestäjät kilpailutetaan.

Hyvinvointia harrastamalla -hankkeella pyritään tukemaan Oriveden lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisemään syrjäytymistä helposti saavutettavien harrastusten kautta. Tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisimman laadukasta ja monipuolista toimintaa.

Kerhot ovat kerran viikossa yhden lukuvuoden ajan, yhteensä 26–28 kerhokertaa. Tavoitteena on, että niin ajankohdallisesti kuin sijainniltaankin kerhot sijoittuisivat koulupäivän välittömään yhteyteen. Näin ollen kerhojen ajankohdat olisivat klo 12.30–16 välillä.

Kerhoja voi järjestää yrittäjä, yritys tai yhdistys. Kerhojen järjestäjiltä vaaditaan tapaturmavakuutus, joka kattaa kerhon osallistujat, sekä voimassa oleva YEL-vakuutus.

Kerhon järjestäjä sitoutuu pitämään sovitun määrän kerhokertoja, osallistumaan ohjaajien yhteiseen kerhokauden avaukseen (erikseen sovittava tuntipalkkio), sekä käyttämään sovitun ajan laadukkaan kerhosuunnitelman luomiseen.

Alla olevat kerhot on valittu oppilaskyselyjen perusteella. Lukuvuodelle 2024–2025 olisi suunnitteilla seuraavia kerhoja:

Kultavuoren & Rovastinkankaan kouluille (1.–6.-luokkalaiset):

 • Eläimet ja luonto -kerho
 • Kädentaidot ja kuvataide -kerho
 • Kokkikerho
 • Kamppailulajikerhot (1.–3.-luokkalaiset ja 4.–6.-luokkalaiset)
 • Kiipeilyä ja parkouria -kerho
 • Digikerho
 • Musakerho

Eräjärven koululle (1.–6.-luokkalaiset):

 • Kokkikerho
 • Puuhataan yhdessä -kerho (Kerhossa tutustutaan erilaisiin harrastuksiin, kuten eläimiin, luonnossa liikkumiseen, lautapeleihin, lukemiseen yms.)
 • Kädentaidot ja kuvataide -kerho
 • Digikerho

Yhteiskoululle (7.–9.-luokkalaiset):

 • Kuntosalikerho (tyttöjen kerho ja poikien kerho)
 • Kamppailulajikerho
 • Kiipeilyä ja parkouria -kerho
 • Kuvataidekerho
 • Tietokonepeli- ja e-urheilu-kerho
 • Jousiammuntakerho
 • Mopot ja moottorit -kerho
 • Elokuvia ja videoita -kerho

Pyydämme halukkaita kerhojen järjestäjiä lähettämään tarjouksen erillisenä dokumenttina (pdf- tai word-tiedosto) sähköpostiosoitteeseen anna.kilponen@orivesi.fi viimeistään 12.6.2024.

Sama yhdistys/yritys/henkilö voi järjestää useamman kerhon. Järjestäjä voi halutessaan ehdottaa myös kerhoa yllä olevan listan ulkopuolelta.

Tarjouksen tulee sisältää:

 • Kerhon hinta lukuvuodelta (sisältäen suunnittelun ja toteutuksen) (alv 0% sekä sis alv)
 • Kerhoa varten tarvittavien tarvikkeiden arvioitu hinta (sis alv)
 • Ehdotettu kerhon sisältö ja yhden kerhokerran kesto
 • Ehdotettu kerhon sijainti, jos ei voi järjestää kouluilla + tilavuokra kustannus
 • Suositeltu osallistujamäärä ja ikäjakauma (alv 0% ja sis alv)
 • Ehdotettu ajankohta, jos viikonpäivällä on väliä
 • Kerhon varsinaisen ohjaajan nimi ja yhteystiedot
 • Laatuperustelu: kerho-ohjaajan tausta ja osaaminen (esim. koulutus, kokemus, yms.)

Tarjouksia käsitellään kokonaisarvion perusteella. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjouksen.

Jos suunniteltuja kerhoja ei pystytä järjestämään tai osallistujia näihin kerhoihin ei kyselyistä huolimatta ole, suunnitellaan tilalle uusia kerhoja, jotka myös kilpailutetaan. Tästä ilmoitetaan kaupungin tiedotuskanavien kautta sekä suoraan sellaisille aikaisemmille halukkaille järjestäjille, joiden ala liittyy uuteen kerhoon.

Lisätietoja saa hankekoordinaattori Anna Kilposelta joko sähköpostitse anna.kilponen@orivesi.fi tai puhelimitse numerosta 040 1339076.

Palaa uutislistaukseen