Kaupunginavustukset yksityisteiden tienpitoon 2024


Kunnossapitoavustukset:

Avustettavalla tiellä on oltava perustettuna tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja Digiroadissa. Tien on palveltava vähintään 100 metrin matkalla pysyvää asutusta ja/tai yleistä liikennettä. Kunnossapitoavustushakemukset on lähetettävä sähköpostilla tieavustus@orivesi.fi tai postitettava osoitteella Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta/yksityistiet, PL 7, 35301 ORIVESI. Avustushakemuksen on oltava perillä viimeistään torstaina 29.2.2024 klo 15:00. Määräajan jälkeen toimitetut hakemukset jätetään käsittelemättä.

Sähköinen lomake kunnossapitoavustuksen hakemiseksi on saatavissa kaupungin internet-sivuilta www.orivesi.fi kohdasta Asukkaalle>Asuminen, rakentaminen ja ympäristö>Kadut ja liikenne>Yksityistiet. Paperinen lomake on lähetetty avustuksen piirissä olleille tiekunnille postitse.

Perusparannusavustukset:

Kaupunki myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaukseen. Kustannusarvioltaan alle 5000 euron perusparannusavustusten hakuaika on torstaina 2.5.2024 klo 15:00 mennessä. Yli 5000 euron hankkeet 30.8.2024 mennessä.Kustannusarvioltaan alle 5000 euron hankkeiden avustukset haetaan lomakkeella ja suurempien hankkeiden hakemukset vapaamuotoiseen kirjalliseen hakemukseen sekä suunnitelmaan perustuen.

Lisätiedot: paikkatietoasiantuntija Sami Sainio 040 133 9063

Oriveden kaupunki
Tekninen lautakunta

Palaa uutislistaukseen