Kaupunki kartoittaa hevosenlannan saatavuutta – tiloille ja hevostalleille odotettavissa yhteydenottoja


Tiedote 1.2.2024 / Ekokumppanit Oy ja Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki kartoittaa yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa hevosenlannan sekä muiden biokaasukelpoisten ainesten saatavuutta. Ekokumppanit ottaa helmikuussa yhteyttä orivesiläisille hevostalleille ja tiloille.

Yhteydenotoilla halutaan selvittää, löytyisikö Oriveden alueelta riittävästi biokaasutukseen soveltuvaa ainesta biokaasulaitoksen perustamista varten Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Oriveden lisäksi kysellään myös naapurikunnan talleilta ja tiloilta, jotka ovat noin 20 kilometrin etäisyydellä Tähtiniemen puhdistamolta.

Kartoituksen tavoitteena olisi löytää noin 20 000 tonnia niin kutsuttuja biopohjaisia sivu- tai jätevirtoja, joita tilojen tai muiden toimijoiden on hankala hyödyntää. Erityisesti tavoitellaan hevostiloja ja tallinpitäjiä, joille hevosenlannan hyötykäyttö on vaikeaa.

Kuivikelannan lisäksi biokaasulaitokseen käy lietelanta, niittojäte, oljet ja pilaantuneet rehut. Myös vesistöstä kerätty järviruoko ja hoitokalastuksen saaliit sopivat kaasunlähteeksi.

Biokaasulaitoksessa syntyvästä mädätteestä voidaan mahdollisesti valmistaa kierrätyslannoitetta.

Kyselyn toteuttaa tamperelainen Ekokumppanit Oy, joka tekee yhteistyötä Oriveden kaupungin kanssa.

Kartoituksen tekee Anne Kärkkäinen Ekokumppaneista. Hän soittaa helmikuussa suoraan tiloille ja muille mahdollisille biokaasutuskelpoisen aineksen tuottajille. Kiinnostuneet voivat mielellään myös itse ottaa yhteyttä Kärkkäiseen puhelimitse numeroon 044 423 5790.

Kartoitus on yksi osa kansainvälistä EU-rahoitteista Treasource-hanketta. Sillä pyritään edistämään alueellista kiertotaloutta saamalla käyttöön maa- ja metsätalouden hyödyntämättömiä biopohjaisia jäte- ja sivuvirtoja. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2026. Pirkanmaalta ovat mukana Ekokumppanit Oy, Business Tampere ja MTK.

Lisätiedot:

Jaana Koivisto, projektipäällikkö Treasource-hanke, Ekokumppanit Oy, p. 041 731 3951, jaana.koivisto1@tampere.fi

Anne Kärkkäinen, kartoittaja, Ekokumppanit Oy, p. 044 423 5790, anne.karkkainen2@tampere.fi

Treasource – Kiertotalouden edistäminen – Ekokumppanien hankkeet (ekokumppanit.fi)

TREASoURcE – Home

Palaa uutislistaukseen