Kaupungin henkilöstöorganisaation palvelualueita ovat seuraavia:

Kaupunginhallituksen alaiset:

Kaupunkikehityspalvelualue

Kaupunkikehityksen palvelualuetta johtaa kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. Palvelualueelle kuuluvat:

 • Elinvoimapalvelut
 • Maankäyttöpalvelut
 • Viestintä ja markkinointi
 • Matkailupalvelut
 • Seutu- ja sidosryhmäyhteistyö

Kaupunkikehityspalvelualueen yhteystiedot

Konsernipalvelualue

Konsernipalvelualuetta johtaa talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja. Palvelualueelle kuuluvat:

 • Hallintopalvelut
 • Talouspalvelut
 • Henkilöstöpalvelut
 • Tietohallintopalvelut
 • Omistajaohjaus
 • Maaseutupalvelut (tilaajavastuu)
 • Ympäristöterveydenhuolto (tilaajavastuu)

Konsernipalvelualueen yhteystiedot

Lasten ja nuorten lautakunnan alainen:

Kasvatus- ja opetuspalvelualue

Kasvatus- ja opetuspalvelualuetta johtaa kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila. Palvelualueelle kuuluvat:

 • Hallintopalvelut
 • Varhaiskasvatus
 • Perusopetus
 • Lukiokoulutus

Kasvatus- ja opetuspalvelualueen yhteystiedot

Hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunnan alainen:

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualue

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualuetta johtaa hyvinvointijohtaja Tuija Peurala. Palvelualueelle kuuluvat:

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi
 • Kansalaisopistopalvelut
 • Kirjastopalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Nuorisopalvelut
 • Kulttuuripalvelut
 • Työllisyyspalvelut
 • Maahanmuuttopalvelut

Hyvinvointi- ja elämänlaatupalvelualueen yhteystiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alainen:

Tekniikka- ja ympäristöpalvelualue

Tekniikka- ja ympäristöpalvelualuetta johtaa tekninen johtaja Matti Vesava. Palvelualueella kuuluvat:

 • Hallintopalvelut
 • Kunnallistekniikka
 • Tilapalvelu
 • Vesihuoltolaitos

Tekniikka- ja ympäristöpalvelualueen yhteystiedot