Kaupungin henkilöstöorganisaation palvelukeskukset ovat seuraavia:

Kaupunginhallituksen alaiset:

Yleisjohto ja kehittäminen -yksikkö

Yleisjohto ja kehittäminen -yksikkö vastaa kaupungin yleisjohto- ja kehittämistehtävistä, elinvoimapalveluista, maankäytöstä, asumispalveluista ja joukkoliikenneasioista.

Hallinto- ja talouspalvelukeskus

Hallinto- ja talouspalvelukeskus vastaa kaupungin keskitetyistä hallinto- ja talouspalvelutehtävistä, henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhteistyössä kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen ja hyvinvointiryhmän kanssa, työllisyystoimenpiteistä, maaseutupalveluista, tietohallinnosta sekä yhteistoiminta-alueiden palveluista.

Lasten ja nuorten lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan alainen:

Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus

Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus sisältää kaikki kasvatus- ja opetuspalvelujen päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat toimintayksiköt ja laitokset sekä niiden henkilökunnan. Kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen tehtäväalueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus sekä elämänlaatupalvelut, sisältäen kansalaisopisto- ja kulttuuritoiminnan, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä osallistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen yhteistyössä kaupunginhallituksen ja hyvinvointiryhmän kanssa.

Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alainen:

Tekniikka ja ympäristöpalvelukeskus

Tekniikka ja ympäristöpalvelukeskus käsittää tekniikka- ja ympäristöpalveluiden tehtäväalueisiinliittyvät päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat toimintayksiköt ja laitokset sekä niiden henkilökunnan. Tekniikka ja ympäristöpalvelukeskuksen tehtäväalueet ovat hallintopalvelut (sis. aluepelastuslaitos, rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu), tilapalvelu (sis. siivous- ja ateriapalvelut), kunnallistekniikka sekä vesihuoltolaitos.