Europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.-4.6.2024. Tältä sivulta löydät äänestyspaikat ja äänestysajat Orivedellä.

Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa. EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Äänioikeutettu europarlamenttivaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Europarlamenttivaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. EU-vaalien 2024 äänioikeusrekisteri poimitaan väestötietojärjestelmästä 19.4.2024. Mikäli äänioikeutettu muuttaa tämän jälkeen, vaalipiiri ja äänestyspaikka määräytyvät aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Europarlamenttivaalien vaalipäivänä 9.6.2024 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana 29.5.- 4.6.2024 äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Kaikille äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti.

Ennakkoäänestyspaikat 29.5.-4.6.2024

Oriveden pääkirjasto, Keskustie 23

29.–31.5. klo 9.00–18.00
1.6.–2.6. klo 11.00–15.00
3.–4.6. klo 9.00–20.00

Äänestysbussi lauantaina 1.6.

1.6. klo 9.30–11.30             Västilän Voimantalo, Längelmäen kirkkotie 96
1.6. klo 12.00–13.30           Talviaisten kylätalo, Tiihalanniemi 161
1.6. klo 14.00–15.30           Hirsilän kylätalo, Harjulantie 15

Vaalipäivän 9.6.2024 äänestyspaikat äänestysalueittain

001 Orivesi pohjoinen        Kaupungintalo, Keskustie 23
002 Orivesi eteläinen         Rovastinkankaankoulu, Ammattikouluntie 3
003 Orivesi itäinen             Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos omaishoitajan kotikunnaksi äänioikeusrekisterissä on merkitty Orivesi. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.00 joko kirjallisesti os. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskustie 23, 35300 Orivesi tai puhelimitse 040 1339 080. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kirjallista ilmoitusta varten kotiäänestyslomakkeita saa Oriveden pääkirjastosta ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Toivaselta sekä oikeusministeriön kotisivulta osoitteesta http://www.vaalit.fi/. Ilmoittautumisen voi lähettää Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunnalle postitse tai sähköpostilla jaana.toivanen@orivesi.fi. Ilmoittautumisia puhelimitse otetaan vastaan numerossa 040 1339 080.

Laitosäänestys

 Kaupunginhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen (ajanjaksolla 29.5.–4.6.2024) järjestämisestä potilaille/asukkaille erikseen ilmoitettavina ajankohtina Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolla, Orvokkikodilla, Oriveden Palvelutalolla, Hoivakoti Ruusukujalla, Hoivakoti Särkänkodilla ja Kaupinlinnassa. 

Henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä esim. passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia poliisilaitokselta.

Ulkomainonta 

Kaupungin omistuksessa ja muuten määräämisvallassa olevilla alueilla vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa sallitaan ulkomainonta keskitetysti vain sitä varten osoitettavilla vaalimainospaikalla: Oriveden keskusta-alue, Oriveden aseman seutu, Eräjärvi ja Hirsilä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 22.5.2024. 

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä, äänestysalueista ja muista äänestykseen ja yleensä vaaleihin liittyvistä asioista saa Oriveden kaupunginviraston virka-aikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Toivaselta puh. 040 133 9080. Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunnan postiosoite on Keskustie 23, 35300 Orivesi.

Oikeusministeriön vaalisivuilla vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä, luettelo yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Oikeusministeriön maksuton palvelunumero äänestäjiä varten on 0800 9 4770.

Muita europarlamenttivaalien tärkeitä ajankohtia:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu: perjantaina 19.4.2024
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: viimeistään tiistaina 30.4.2024 ennen klo 16
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: perjantai 10.5.2024
  • ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi 22.5.2024
  • äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 28.5.2024.
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 28.5.2024 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 29.5. – 4.6.2024
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 29.5. – 1.6.2024
  • vaalipäivän äänestys 9.6.2024 klo 9–20
  • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 12.6.2024

Lisätietoa europarlamenttivaaleista: