Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaan
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös:

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri p. 040 133 9080.

Keskusvaalilautakunta 1.8.2021 – 31.5.2025

Varsinaiset jäsenet

Iris Westling-Vesanen, puheenjohtaja
Pasi Hietala, varapuheenjohtaja
Elina Koppanen
Kari Lahtinen
Pauli Räsänen

Sijaantulojärjestyksessä varajäsenet

1. Reetta Syvänen
2. Sami-Petteri Ahola
3. Minnamaaria Luoto-Gauffin
4. Elina Talvio
5. Tapio Vihersalo
6. Kai Tanila