Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunta 1.6.2017 – 31.5.2021

Varsinaiset jäsenet

Iris Westling-Vesanen, puheenjohtaja
Reetta Syvänen, varapuheenjohtaja
Usko Jokinen
Elina Koppanen
Jukka Mäki

Sijaantulojärjestyksessä varajäsenet

1. Aarno Oksanen
2. Sami-Petteri Ahola
3. Anna-Maija Vuorinen
4. Tiina Leppänen
5. Kai Tanila
6. Piia Hannila

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri