Elinvoimajaoston tehtävät ovat:

  • valmistella kaupunginhallitukselle esitys kaupungin elinvoimaohjelmaksi ja vastata sen seurannasta
  • valmistella ja koordinoida yritystoiminnan kehittämishankkeita
  • valmistella ja koordinoida asumisen kehittämishankkeita
  • vastata kaupungin joukkoliikenteen kehittämisestä
  • valmistella kaupunginhallitukselle vuosittain markkinointisuunnitelma
  • vastata kaupungin matkailun kehittämisestä
  • vastata osallistumisesta kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehityshankkeisiin talousarviomäärärahojen puitteissa
  • suunnitella kaupungin kehittämistä yrittäjien, yrittäjäjärjestön sekä kolmannen sektorin kanssa
  • toimia kumppanuuspöydistä vastaavava toimielimenä
  • muut kaupunginhallituksen antamat kehittämistehtävät.

Elinvoimajaosto 1.8.2021 – 31.5.2023

Sini Kahilaniemi, puh.joht.
lh.sini.kahilaniemi(at)orivesi.fi
p. 040 486 8072

Antti Nieminen, henk.koht.varajäsen

Reijo Kahelin, varapuh.joht.
lh.reijo.kahelin(at)orivesi.fi
p. 0500 773 015        

Anne Kahelin, henk.koht. varajäsen

Heidi Jakara, jäsen
lh.heidi.jakara(at)orivesi.fi
p. 0400 951 900

Ilkka Hjerppe, henk.koht.varajäsen

Sami Kymäläinen, jäsen
lh.sami.kymalainen(at)orivesi.fi
p. 0400 791 191

Jari Latomäki, henk.koht.varajäsen

Timo Raita-aho, jäsen
lh.timo.raita-aho(at)orivesi.fi
p. 0400 582 665        

Marjo Mäkinen-Aakula, henk.koht. varajäsen
lh.marjo.makinen-aakula(at)orivesi.fi
p. 040 769 6056

Elinvoimajaoston esittelijä elinvoimajohtaja Tuija Aro ja valmistelija/sihteeri yrityskoordinaattori Irene Suhonen.