Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto 1.8.2021 – 31.5.2023

Oriveden Reumayhdistys ry.
Heikki Kujanpää, edustaja
Elisa Lahtinen, varaedustaja

Tampereen seudun invalidit ry.
Harry Tuomaala, edustaja
p.050 448 1588
harri(at)orivedenvari.fi

Mielenterveysyhdistys Lumo
Ulla Voutilainen, edustaja
p. 0500 639 662
kuvixa(at)hotmail.com
Pekka Kyllästinen, varaedustaja

Oriveden Seudun Parkinsonkerho
Kari Rannanautio, edustaja
p. 040 736 8078
krannanautio(at)gmail.com
Hannu Rapatti, varaedustaja

Oriveden seudun Sydänyhdistys
Eeva Santikko, edustaja
eevasantikko(at)luukku.com
Virpi Viljanen, varaedustaja

Pirkanmaan muistiyhdistys ry.
Ulla Korolainen, edustaja
ulla.korolainen2010(at)gmail.com

Oriveden kaupunki:

Esko Mäntysaari
rakennustarkastaja
p. 050 594 4491
esko.mantysaari(at)orivesi.fi

Tuija Peurala
hyvinvointijohtaja, sihteeri
p. 040 133 9263
tuija.peurala(at)orivesi.fi

Tampereen kaupungin vammaisneuvostossa Oriveden kaupungin edustaja on Kari Rannanautio ja varalla Ulla Korolainen.