Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille, vaikuttaa asenteisiin, yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi.

Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Yhteiskuva Oriveden vammaisneuvostosta vuonna 2023.
Yhteiskuva Oriveden vammaisneuvostosta syksyllä 2023.

Vammaisneuvosto 1.6.2023 – 31.5.2025

Yhdistysten edustajat:

Oriveden Diabetesyhdistys ry.
Hannu Hietanen, edustaja
Pirjo-Riitta Meskanen, varaedustaja

Me erityiset ry.
Kati Palsinajärvi, edustaja
Marika Kolosalmi, varaedustaja

Oriveden Seudun Sydänyhdistys
Eeva Santikko, edustaja
Virpi Viljanen, varaedustaja

Oriveden Reumayhdistys ry.
Pirjo Koskinen, edustaja
Elisa Lahtinen, varaedustaja

Oriveden Seudun Parkinsonkerho
Kari Rannanautio, edustaja (neuvoston puheenjohtaja)
p. 040 736 8078
krannanautio(at)gmail.com
Hannele Ahonen, varaedustaja

Pirkanmaan muistiyhdistys ry.
Ulla Korolainen, edustaja (neuvoston varapuheenjohtaja)
ulla.korolainen2010(at)gmail.com

Oriveden kaupungin edustajat

Esko Mäntysaari
rakennustarkastaja
p. 050 594 4491
esko.mantysaari(at)orivesi.fi

Tuija Peurala
hyvinvointijohtaja, sihteeri
p. 040 133 9263
tuija.peurala(at)orivesi.fi

Oriveden kaupungin edustaja Tampereen kaupungin vammaisneuvostossa

Tampereen kaupungin vammaisneuvostossa Oriveden edustajana toimii Kari Rannanautio ja varaedustajana Ulla Korolainen.