Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edustaa Oriveden kaupungin ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvosto on myös kaupungissamme toimivien vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston asema perustuu mm. vanhuspalvelulakiin ja kuntalakiin.

Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolojaan koskevista asioista sekä osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana.

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön:

  • hyvinvoinnin,
  • terveyden,
  • osallisuuden,
  • elinympäristön,
  • asumisen,
  • liikkumisen,
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
  • tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Oriveden kaupungin vanhusneuvosto yhteiskuvassa kaupungintalon valtuustosalissa.
Oriveden vanhusneuvosto yhteiskuvassa kesällä 2023. Kuvasta puuttuvat Ulla Eronen ja Pirjo Jaakamo.

Vanhusneuvosto 1.6.2023-31.5.2025

Eläkeläisjärjestöjen edustajat

Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry.
Tuula Kulmala, tuula.kulmala@kotiportti.fi
Sirpa Lindroos, lindroos.sirpa@gmail.com

Oriveden Seniorit ry.
Riitta Jaakkola, riitta.jaakkola5@gmail.com
Ari Rautakorpi, ari.rautakorpi@kolumbus.fi

Eräjärven Eläkeläiset ry.
Eeva-Liisa Korkalainen, el.knen@gmail.com
Irma Koskela, lh.irma.koskela@orivesi.fi (neuvoston puheenjohtaja)

Oriveden Eläkkeensaajat ry.
Raija Vuori, rhvuori@tpnet.fi (neuvoston varapuheenjohtaja)
Anneli Kyllästinen, anneli.kyllastinen@rokki.net

Oriveden seudun Senioriopettajat ry.
Ulla Eronen, lh.ulla.eronen@orivesi.fi
Pirjo Jaakamo, pirjo.jaakamo@gmail.com

Oriveden Seurakunnan edustaja

Irmeli Nylander, irmeli.nylander@evl.fi
Sanna Tapiolinna, varaedustaja, sanna.tapiolinna@evl.fi

Esittelijä / sihteeri

Oriveden kaupungin hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tuija.peurala@orivesi.fi

Oriveden edustaja Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostossa Oriveden edustajana toimii Irma Koskela ja varaedustajana Raija Vuori.