Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edustaa Oriveden kaupungin ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvosto on myös kaupungissamme toimivien vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston asema perustuu mm. vanhuspalvelulakiin ja kuntalakiin. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolojaan koskevista asioista sekä osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana.

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön:

  • hyvinvoinnin,
  • terveyden,
  • osallisuuden,
  • elinympäristön,
  • asumisen,
  • liikkumisen,
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
  • tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto valitaan valtuustokauden ajaksi.

Vanhusneuvosto 2017 – 2021

Maria Murronmaa, varsinainen jäsen
Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry.
Ulla Reini, henkilökohtainen varajäsen

Seppo Grönqvist, varsinainen jäsen
Eräjärven Eläkeläiset ry.
Eeva-Liisa Korkalainen, henkilökohtainen varajäsen

Raija Vuori, varsinainen jäsen
Oriveden eläkkeensaajat ry.
Marja Alatalo, henkilökohtainen varajäsen

Oriveden Seniorit ry. ei edustajaa

Marja-Riitta Alho, varsinainen jäsen
Oriveden seudun Senioriopettajat ry.
Minna Lepistö, henkilökohtainen varajäsen

Irmeli Nylander, Oriveden seurakunnan edustaja

Esittelijä/sihteeri hyvinvointijohtaja Tuija Peurala.

Tampereen kaupungin vanhusneuvostossa Oriveden kaupungin edustaja on Seppo Grönqvist.

Vanhusneuvoston jäsenten esittely

Seppo Grönqvist (puheenjohtaja) on eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja. Grönqvist on tehnyt ammattiuransa mineraalialalla ja vesilaitoksella. Hänellä on myös kunnanvaltuustotausta ja pitkällinen kokemus osuusliikkeen luottamustehtävistä. Hän on ollut Tampereen vanhusneuvoston Oriveden vanhusneuvoston edustaja siitä lähtien kun Tampere on tuottanut Oriveden terveys- ja sosiaalipalvelut.
Grönqvist asuu Oriveden Eräjärvellä ja edustaa vanhusneuvostossa Eräjärven eläkeläisiä.
puh. 0400 239 088
seppo.gronqvist(at)pp.inet.fi

Mirjam Sipponen (varapuheenjohtaja) on eläkkeellä oleva sairaanhoitaja, joka teki työuransa Tays:n toimenpideosastoilla. Sipponen harrastaa
opiskelua (esim. englannin kieltä OSKO:ssa) ja Asahi-terveysliikuntaa, ja on aktiivisesti mukana järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Ulkoilusta pitää huolen Kiri-koira. Sipponen on kotoisin Kainuun maakunnasta. Orivedelle hän muutti kymmenen vuotta sitten jäätyään eläkkeelle.
Sipponen toimii Oriveden senioreiden puheenjohtajana, ja edustaa vanhusneuvostossa Oriveden Senioreita.
puh. 050 5462574
mirjam.sipponen(at)suomi24.fi

Marja-Riitta Alho on syntyisin Pohjois-Karjalasta, mutta asunut Orivedellä jo vuodesta 1971. Varsinaisen työuransa hän teki luokanopettajana Vehkalahden koulussa, josta jäi eläkkeelle. Marja-Riitta Alho edustaa vanhusneuvostossa Oriveden Seudun senioriopettajat ry:tä.
puh. 045 670 8491
jukka.alho(at)gmail.com

Vanhusneuvoston jäsen Maria Murronmaa
Maria Murronmaa on asunut Orivedellä 13 vuotta. Hän muutti Orivedelle Etelä-Suomesta. Elämäntyönsä Murronmaa on tehnyt syntymäkunnassaan Mäntsälässä sekä Helsingissä somistajana ja erilaisissa kaupanalan työtehtävissä. Murronmaa harrastaa tanssia, lenkkeilyä, käsitöitä, keramiikan tekoa sekä teattereissa ja konserteissa käyntiä. 
Maria Murronmaa edustaa vanhusneuvostossa Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry:tä.
puh. 045 870 7301
maria.murronmaa(at)elisanet.fi
Raija Vuori on tehnyt elämäntyönsä vakuutusyhtiö Turvan pääkonttorissa Tampereella. Työn ohella Vuori on toiminut myös vakuutusedustajana. Asiakaskäynneillä hän näki ikäihmisten asumisolosuhteita ja kuuli monenlaisista ongelmista. Vuoren mukaan ikäihmisille tulisi olla tarjolla laadukkaita palveluja oikea-aikaisesti. Hän seuraa erityisesti ikäihmisten palvelutarjontaa (mm. ennaltaehkäisevät liikunta- ja terveyspalvelut, harrastustoiminta, koti- ja asumispalvelut).
Vuori toimii Oriveden Eläkkeensaajien puheenjohtajana ja edustaa vanhusneuvostossa Oriveden Eläkkeensaajat ry:tä.
puh. 040 960 5975