Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin, joka edustaa Oriveden kaupungin ikääntynyttä väestöä. Vanhusneuvosto on myös kaupungissamme toimivien vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston asema perustuu mm. vanhuspalvelulakiin ja kuntalakiin. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän elinolojaan koskevista asioista sekä osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana.

Neuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön:

  • hyvinvoinnin,
  • terveyden,
  • osallisuuden,
  • elinympäristön,
  • asumisen,
  • liikkumisen,
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
  • tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto 1.8.2021 – 31.5.2023

Eläkeläisjärjestöjen edustajat

Eläkeliiton Oriveden yhdistys ry.
Tuula Kulmala
Ulla Reini

Oriveden Kansalliset Seniorit ry.
Riitta Jaakkola
Ari Rautakorpi

Eräjärven Eläkeläiset ry.
Eeva-Liisa Korkalainen
Irma Koskela

Oriveden seudun Eläkkeensaajat ry.
Raija Vuori
Anneli Kyllästinen

Oriveden seudun Senioriopettajat ry.
Marja Alho
Minna Lepistö

Oriveden Seurakunnan edustaja

Irmeli Nylander
Sanna Tapiolinna, varaedustaja

Esittelijä/sihteeri hyvinvointijohtaja Tuija Peurala.

Tampereen kaupungin vanhusneuvostossa Oriveden kaupungin edustaja on Irma Koskela.