Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Varsinaiset jäsenet

pj. Iris Westling-Vesanen
vpj. Pasi Hietala
Elina Koppanen
Kari Lahtinen
Pauli Räsänen

Sijaantulojärjestyksessä varajäsenet

1. Reetta Syvänen
2. Sami-Petteri Ahola
3. Minnamaaria Luoto-Gauffin
4. Elina Talvio
5. Tapio Vihersalo
6. Kai Tanila

 Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri.