Tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginhallituksen sijasta valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan valmisteluvastuu on poikkeus kaupunginhallituksen valmisteluvastuusta.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunta myös valmistelee tilintarkastuspalvelujen hankinnan valtuustolle ja huolehtii kunnan ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja antaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Lautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kaupunginhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa.  

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta 1.8.2021 – 31.5.2025

Markku Kallio, puh.joht. (sd.)
lh.markku.kallio(at)orivesi.fi     
p. 040 734 1308

Tarmo Viskari, henkilökohtainen varajäsen

Ulla Korolainen, varapuh.joht. (ps.)
lh.ulla.korolainen(at)orivesi.fi

Elina Hiljanen, henkilökohtainen varajäsen  
   

Juha Haikka, jäsen (kok.)
lh.juha.haikka(at)orivesi.fi
p. 0400 889 916

Ilpo Kolari, henkilökohtainen varajäsen
ilpo.kolari55(at)luukku.com

Anne Lappalainen, jäsen (vas.)
lh.anne.lappalainen(at)orivesi.fi

Eeva-Liisa Korkalainen, henkilökohtainen varajäsen

Anne Nousiainen, jäsen (kesk.)
lh.anne.nousiainen(at)orivesi.fi

Kalle Uotila, henkilökohtainen varajäsen
kallej.uotila(at)gmail.com

Tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija Piia Leppänen.