Tälle sivulle on koottu luottamustoimintaan liittyvää tietoa ja materiaalia.

Luottamushenkilöiden perustiedot tulee ilmoittaa perustietolomakkeella. Sivun lopussa on täytettävä / tulostettava pdf-lomake sekä Suomi.fi viestit -palvelun kautta lähetettävä lomake.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin.

Ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivulla. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevien osalta julkaiseminen ei edellytä suostumusta. Muiden kuin ilmoitusvelvollisten osalta julkaisemiseen tarvitaan suostumus.

Verokortti

1.2. voimaan tulevat verokortit Oriveden kaupunki saa suorasiirtona verottajalta. Muutosverokortit ja uusien luottamushenkilöiden/nuorisovaltuutettujen verokortit tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen www.asiakaspalvelu.sarastia.fi tai osoitteella Oriveden kaupunki, PL 7, 35301 Orivesi tai kirsi.karppanen@orivesi.fi.

Korvaukset ansionmenetyksestä

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan lomakkeella. Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset

Kokouspalkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen perusteella.
Kilometrikorvaukset maksetaan kolme kertaa vuodessa kokouksissa kuitattujen kilometrikorvauslomakkeiden perusteella.

Linkki palkkio- ja matkustussääntöön

Lomakkeet

Ansionmenetyskorvauksen hakeminen (PDF)

Luottamushenkilön perustietolomake (PDF)

Luottamushenkilön perustietolomake (Suomi.fi-lomake)

Matkalasku (PDF)

Suostumus puolueen ehdokkaaksi, vaalilautakunnan/-toimikunnan jäseneksi/varajäseneksi (PDF)

Suostumus puolueen ehdokkaaksi, vaalilautakunnan/-toimikunnan jäseneksi/varajäseneksi (Suomi.fi-lomake)