Oriveden kaupunki kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jossa Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta toimii terveydenhuoltolain 1326/2010 mukaisena ympäristöterveydenhuollon ja kuntalain (365/1995) 77 §:ssä tarkoitettuna kuntien yhteisenä toimielimenä. Lautakunta toimii ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää kunnalle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa.

Oriveden ja Tampereen kaupungit ovat muodostaneet sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki.

Oriveden kaupungilla on yksi jäsen Tampereen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa ja sen jaostossa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, osaamis- ja elinkeinolautakunnassa, ikäihmisten palvelujen lautakunnassa sekä vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa.

Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin välisessä yhteistoiminta-alueen neuvotteluryhmässä on Oriveden kaupungin edustus. Edustajat päättää kaupunginhallitus.

Oriveden kaupungilla on jäsen Tampereen seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena.

Oriveden kaupunki toimii isäntäkuntana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle, johon kuuluu Oriveden lisäksi Tampereen kaupunki, Juupajoen, Kangasalan ja Pälkäneen kunnat.

Oriveden kaupunki kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueeseen. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta on toiminta-alueen kuntien yhteiselin. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet (Tampereelta kolme (3) jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme (3) sekä muista kunnista neljä (4) jäsentä.
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta osallistuu esitysten tekemiseen, jotka koskevat talousarviota ja palvelutasoa. Neuvottelukunta tekee myös osaltaan esityksiä kuntien pelastustoimen kehittämistä koskevista asioista.

Yhteistoiminta-alueiden sopimukset