Koirapuiston paikka vielä selvityksessä – vastaa kyselyyn!

Orivedellä on viime vuosina käyty tiivistä keskustelua koirapuiston rakentamisesta ja sijainnista. Asiaa on selvitetty ja käsitelty useaan otteeseen. Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa, että Oripohjan alueen asemakaavan valmistelun yhteydessä pyritään varautumaan koirapuistoalueeseen.

– Oripohjan asemakaavan laadinnan päätavoitteena on nykyisen yritysalueen laajentaminen uusien yritystonttien muodossa. Asemakaavan valmistelun yhteydessä olemme todenneet, että koirapuistolle halutaan löytää paras mahdollinen sijainti. Olemmekin tarkastelleet myös mahdollisia muita vaihtoehtoja, kertoo Oriveden kaupungin kaavoituspäällikkö Antti Kivikko.

Kaupungin maankäyttöpalvelut on tunnistanut Oripohjan lisäksi neljä muuta aluetta, joille koirapuiston sijoittaminen voisi alustavasti olla mahdollista.

– Tässä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan koirapuiston sijaintia. Tarkempi suunnittelu ja puiston rakentaminen edellyttävät erillisiä päätöksiä, Kivikko sanoo.

Myöhemmin ratkaistaisiin myös tarkempi sijoittuminen maastossa, alueen laajuus ja rakenneratkaisut. Koirapuistolle pyritään löytämään paikka, joka mahdollistaisi 2 500–5 000 neliömetrin kokoisen koirapuistoalueen. Kyselyn vaihtoehdoiksi rajatut alueet ovat koirapuistoa laajempia ja tarkempi sijoittuminen selviäisi jatkosuunnittelussa.

– Kyselyyn vastaamalla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa koirapuiston sijaintiin. Kyselyssä voit valita kaksi mieleisintä sijaintia. Vastaukset analysoidaan ja viedään päätöksentekoon, jossa ne pyritään huomioimaan puiston sijainnista päätettäessä, kertoo Kivikko.

Kyselyn vastausten lisäksi muita huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa saavutettavuus, toteutettavuus ja arvioidut tarvittavat rakentamistoimenpiteet sekä niiden kustannukset.

Sähköinen kysely on auki sunnuntaihin 28.5. saakka. Vastaa kyselyyn täällä!

Lisätiedot:

Kaavoituspäällikkö Antti Kivikko, p. 040 133 9133, antti.kivikko@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen