Kultavuoren koulun eTwinning-projekti palkittiin Suomen alakoulujen parhaana

Opetushallitus palkitsi tänä keväänä kolme parasta suomalaista eTwinning-projektia. Opetushallituksen mukaan kaikissa palkituissa projekteissa on tehty kansainvälistä yhteistyötä oppilaitoksen arjessa oppijakeskeisesti tietotekniikkaa monipuolisesti hyödyntäen.

Tiedote / Opetushallitus ja Oriveden kaupunki

Alakoulujen palkinnon sai Kultavuoren koulun eTwinning-projekti ”Erasmus + Take Care! Sustainable children – sustainable Earth” teemana ympäristövastuullisuus. Yläkoulujen palkinnon sai Seinäjoen lyseon projekti ja ammatillisen koulutuksen palkinnon Lapin koulutuskeskus Redu.

Kultavuoren koulun projektissa kokeiltiin erilaisia tapoja opettaa lapsille kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elämäntapaa. Mukana oli kahdeksan koulua ja yhteensä noin 2700 oppilasta kuudesta eri maasta. Oppilaat osallistuivat sekä virtuaaliseen että kasvokkain tapahtuvaan yhteistyöhön.

–  Virtuaalisten ”matkojen” aikana oppilaat työskentelivät kolmen päivän ajan monikulttuurisissa ryhmissä, opettaja Ulpu Siponen kertoo. – Yhteydenpitoon ja oppimiseen käytettiin monia eri sovelluksia, joilla oppilaat saattoivat viestittelyn ja opiskelun lisäksi esimerkiksi äänestää. 

Virtuaalimatkojen aiheina olivat muun muassa ekologisuus, ilmastonmuutos, ekologinen taide ja aktiivinen kansalaisuus. Ympäristöaiheita tarkasteltiin yksilöä tai yksittäistä koulua laajemmasta, koko yhteisöä ja sen kehittämistä koskevasta perspektiivistä käsin. Aktiivisten oppimismenetelmien avulla oppilaille tarjottiin mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä. 

Kolme vuotta kestäneen projektin tuloksena parannettiin muun muassa kierrättämistä kouluissa ja luotiin projektin tueksi oppimispaikkoja myös ulos, pois luokkahuoneista. Yksi projektin konkreettisista tuloksista oli verkko-oppikirja ”Go Green in Schools”, jonka tekemiseen kaikki oppilaat osallistuivat.

Oppilaat ja opettajat oppivat käyttämään useita erilaisia verkkotyökaluja ja ohjelmistoja. Virtuaalitapaamisissa hyödynnettiin myös erilaisia pelialustoja kuten Minecraftia, joiden avulla oppilaat saatiin osallistumaan luovalla ja innostavalla tavalla.

Lisäksi oppilaat tutkivat ympäristöteemaa käytännössä monenlaisin tavoin: he esimerkiksi paransivat koulunsa kierrätysjärjestelmää, rakensivat linnunpönttöjä, uudistivat vanhoja vaatteita, organisoivat kierrätyskauppoja, istuttivat kasveja ja keksivät tapoja puhdistaa vettä. 

– Projektin tärkein anti oli mielestämme se, että saimme lisättyä oppilaiden tietoisuutta ympäristöasioista ja myös heidän halukkuuttaan suojella luontoa. Käytännön tekemisen kautta oppilaat saivat kokemuksen siitä, että he voivat itse tehdä asioita ja vaikuttaa. Tämä antaa heille motivaatiota toimia jatkossakin, ja tuo myös toivoa ilmastonmuutoksen edessä, Siponen kertoo.

Orivedellä on jo vuosien ajan tehty erittäin korkeatasoista kansainvälisyyskasvatusta, minkä osoittaa pysyvän Erasmus+ -akkreditoinnin lisäksi esimerkiksi Oriveden yhteiskoulun vuonna 2021 saama palkinto parhaasta suomalaisesta eTwinning-projektista.

Mikä eTwinning?

  • eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä verkossa.
  • eTwinning edistää koulujen kansainvälistä yhteistyötä tarjoamalla kouluille ja oppilaitoksille tukea, työkaluja ja palveluja.
  • Opetushallituksen eTwinning-tukipalvelu palkitsee vuosittain esimerkillisiä eTwinning-projekteja.

Lisätietoa:

Kultavuoren koulun rehtori Sohvi Kuorelahti, p. 040 133 9203, sohvi.kuorelahti@orivesi.fi

Opetushallituksen ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, p. 029 533 1387, riikka.aminoff@oph.fi

Opetushallituksen ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, p. 029 533 1593, olga.lappi@oph.fi 

Kansainvälinen projektityö ja kansalliset opetussuunnitelmat nivoutuvat onnistuneesti yhteen palkituissa eTwinning-projekteissa | Opetushallitus (oph.fi)

Palaa uutislistaukseen