Liikenneturvallisuuskyselyyn raportoitiin yli 1300 vaaranpaikkaa

Ylä-Pirkanmaan kunnat (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat), Oriveden kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus toteuttivat huhtikuussa liikenteen vaaranpaikkoja kartoittavan kyselyn. Karttavastauksia kertyi lähes 1 300 kpl. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tämän vuoden aikana Ylä-Pirkanmaan seudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman päivityksessä.

Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja kokemuksiaan asuin- ja liikkumisympäristönsä ongelmista ja vaaranpaikoista. Kyselyyn kävi vastaamassa noin 500 henkilöä, useammat pariinkin otteeseen, ja kaikkiaan kartalle kertyi pisteitä lähes 1 300 kpl.

Vastauksia saatiin kaikista kunnista. Vaaranpaikoista ja koetuista ongelmista 70 prosenttia sijaitsi taajama-alueilla. Vastausten määrä kunnittain sekä kohdentuminen alueittain ja teemoittain on esitetty liitteen taulukoissa. Yksityiskohtaisesti kyselyyn saatuihin vastauksiin on mahdollista tutustua nettikartalla.

Nopeusrajoitusten noudattamattomuus useimpien ongelmien taustalla

Suurin osa vastauksista (67 %) liittyi ajonopeuksiin, risteysturvallisuuteen ja tienylitysten turvallisuuteen. Kuntien välillä oli havaittavissa hieman vaihtelua siinä, mitkä teemat kärkikolmikkoon nousivat. Esimerkiksi Virroilla turvattomaksi koetut risteykset ei ollut kärkipäässä.

Ajonopeuksiin liittyvistä ongelmista 65 prosenttia, risteysten turvallisuuteen liittyvistä ongelmista 72 prosenttia ja tienylitysten turvallisuuteen liittyvistä ongelmista 81 prosenttia kohdentui taajamiin. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien puutteista ehkä yllättäen 60 % kohdentui taajama-alueille.

  • Ajonopeuksien osalta suurin haaste oli ylinopeuksissa eli nopeusrajoituksen noudattamattomuudessa etenkin taajama-alueilla ja kylien kohdilla. Jonkin verran saatiin palautetta myös liian korkeista tai liian alhaisista nopeusrajoituksista.
  • Risteysten turvattomuuden haasteet liittyivät useimmiten näkemäongelmiin, mutta myös pääsuunnan liian korkeisiin ajonopeuksiin. Useimmiten näissäkin oli syynä nopeusrajoitusten noudattamattomuus eikä niinkään väärin asetettu nopeusrajoitus.
  • Tienylitysten turvattomaksi kokemisen syyt olivat selvästi moninaisempia. Yleisimmät turvattomuutta aiheuttavat tekijät liittyivät korkeisiin ajonopeuksiin, suojatien puuttumiseen, suojatiesääntöjen noudattamattomuuteen tai näkemä-/valaistuspuutteisiin.

Kyselyn vastausvaihtoehtoissa oli myös mahdollisuus valita ”jokin muu ongelma” ja näitäkin vastauksia saatiin jonkin verran. Pääosin muut esille tuodut ongelmat liittyivät teiden ja päällysteiden kuntoon.

Mitä seuraavaksi?

Kesän ja alkusyksyn aikana kaikki kyselyssä esille nousseet vaaranpaikat käydään asiantuntijoiden toimesta läpi ja kunkin osalta arvioidaan niiden toimenpidetarve- ja mahdollisuudet.

Syksyn aikana kunnat, Pirkanmaan ELY-keskus ja liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll) käyvät kohteet yhdessä läpi. Tällöin myös sovitaan, mitkä kohteet päätyvät toimenpidelistoille ja missä aikataulussa toimenpiteitä on mahdollista viedä suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia ruoditaan myös kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä, jotka kokoontuvat syyskuussa. Näissä kokouksissa ruoditaan erityisesti liikennekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia, joita kysely myös nosti esille runsaasti.

Lisätietoja kyselystä antavat:

Oriveden kaupunki: Antti Jortikka, antti.jortikka(at)orivesi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus: Roosamari Leppälä, roosamari.leppala(at)ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy: Juha Heltimo, juha.heltimo(at)ramboll.fi

Tilastoja kyselyn tuloksista:

Kyselyn tuloksia taulukossa 1.
Liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia taulukossa 2.
Liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia taulukossa 3.

Palaa uutislistaukseen