Näin pirkanmaalaiset kierrättävät – jätehuoltotutkimuksen tulokset


Tiedote 15.3.2022

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 67 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja 26 % ne jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla. 

– Useampi kuin yhdeksän kymmenestä on ahkeria lajittelijoita. Tämä on todella mieluinen uutinen ympäristön kannalta. Lajittelu on niitä matalan kynnyksen ilmastotöitä, joita meistä jokainen voi tehdä arjessaan, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen.

Tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta jätehuoltotutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan varmimmin kierrätykseen päätyvät paperi (97 %), sähkölaitteet (97 %). vaaralliset jätteet (96 %) ja lasipakkaukset (95 %), Viimeisten vuosien aikana innokkuus erityisesti muovipakkauksien lajitteluun on kasvanut (81 %)

– Biojätteen lajittelussa (87 %) on vielä petrattavaa. Biojätteen lajittelulla on merkittävät ympäristöhyödyt, ja uusi Biomylly-laitoksemme Nokialla odottaa innokkaasti lisää käsiteltävää. Biojätteestä tehdään BIG-biokaasua, jota hyödynnetään jäteautoissa. Lisäksi yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-gramman ruisleipään. Ja kaikki tämä kiertotalous tapahtuu täällä meillä Pirkanmaalla, kannustaa Suomalainen.

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö, luonto ja materiaalien saaminen kiertoon. Lajittelua pidettiin myös itsestään selvänä tapana, joka on helppoa.

Lajitteluinnokkuutta vähensivät puutteelliset säilytystilat kotona (61 %). hankalasti järjestetty jätteen vastaanotto (48 %). Yhden hengen taloudet lajittelivat muita vähemmän ja vanhin ikäryhmä (65 – 80 vuotiaat) muita ahkerammin.

– Myös nuoret ovat hyvin lajittelutietoisia. Nuorimmasta ikäryhmästä 83 prosenttia vastasi, että lajittelu on erittäin tärkeää ja 17 prosenttia piti sitä melko tärkeänä, kertoo Suomalainen.

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta. Yhtiön tuntee vähintään nimeltä 92 %. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys (91 %) sekä jätehuollon hoitaminen ympäristönäkökohdat huomioiden (73 %). Vastaajista 87 % kokee yhtiön hoitavan tehtävänsä hyvin. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,41.

Taloustutkimuksen kyselyyn (joulukuu 2021) vastasi 849 iältään 15-79-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen.

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen, puh. 050 539 7129
Asiakaspalvelupäällikkö Katja Rekonius, puh. 050 472 5407

Pirkanmaan Jätehuolto – ympäristölle paras
Huolehdimme, että 17 kunnassa lajittelu ja kierrätys sujuu, kuljetukset rullaavat ja jätteenkäsittely on huippulaatua. Jätteistämme 99 % hyödynnetään materiaalina tai energiana. Olemme innostunut kiertotalouden edelläkävijä ja hintamme ovat maan edullisimmat.
Palvelujamme ovat kilpailutettu jätteenkuljetus, aluejäte- ja ekopisteet, 21 jäteasemaa sekä Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskukset. Myös Repe & Romu -kierros, Repsikka-noutopalvelu, palveluneuvonta ja ympäristökasvatus ovat osa työtämme.
www.pjhoy.fi

Palaa uutislistaukseen