Nettikysely Oriveden liikuntapalveluiden kehittämiseksi on avattu!

Maaliskuun aikana 13 kuntaa eri puolilla Suomea toteuttaa yhteistä verkkokyselyä. Myös Orivesi on mukana kyselyssä.

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksista sekä näkemyksiä ja kehittämistoiveita oman kunnan liikuntapalveluihin liittyen. Orivesi on yksi kunnista, joissa kysely tehdään myös kunnan henkilöstölle osana henkilöstöliikunnan kehittämistä.

Yhteisen kyselyn kautta saadaan laajempi ja vertailukelpoisempi aineisto jokaisen osallistuvan kunnan liikuntapalveluiden hyödynnettäväksi.

– Toivomme, että mahdollisimman moni 18 vuotta täyttänyt orivesiläinen vastaa kyselyymme. Saamme sen kautta arvokasta tietoa käyttöömme liikuntapaikkojen ja palveluiden kehittämiseksi, toteaa liikuntapäällikkö Roope Marski.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 5 kappaletta liikkumiseen kannustavia palkintoja. Kyselyn vastaamisaika päättyy 11.4.2023.

Löydät sähköisen kyselyn täältä!

Lisätietoja kyselystä:

Hankekoordinaattori Maarit Petäjämäki
maarit.petajamaki@orivesi.fi 
041 730 0337

Palaa uutislistaukseen